Muat Turun

  • Pentadbir Portal 1
Tajuk
Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Kerajaan Negeri Johor
950 downloads
ICT@Johor April 25, 2022
Kepentingan Perlindungan Paten dan Hak Cipta
6343 downloads
ICT@Johor September 2, 2019
Taklimat Penggunaan Sistem Johor Indeks Prestasi (JIPS)
967 downloads
ICT@Johor August 27, 2019
Dasar Keselamatan ICT Negeri Johor v2.0
1277 downloads
ICT@Johor March 11, 2019
Borang Permohonan Penempatan Laman Web
1039 downloads
ICT@Johor September 5, 2018
Borang Permohonan Capaian Internet
1327 downloads
ICT@Johor September 5, 2018
Borang Permohonan Email Rasmi
6401 downloads
ICT@Johor September 20, 2022