Aplikasi Dalam Talian

  • Pentadbir Portal 1
5
Sistem Perumahan Johor
5
Sistem JohorPay
5
Portal iSpeks
5
Email Rasmi Kerajaan Johor
5
Sistem i-Psikologi v2 PSUK Johor
5
Sistem Rumah Impian Bangsa Johor
5
Sistem Pengurusan Soalan Dewan (eSOAL)
5
Sistem INHOUSE Kerajaan Negeri Johor
5
Sistem Johor Indeks Prestasi
5
Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia Ahli Dewan Negeri Johor
5
Sistem Dashboard Kewangan Negeri Johor
5
Sistem Perbendaharaan Negeri Johor (e-PNJ)
5
Sistem Persuratan dan Pengurusan Fail v2
5
Sistem Pengurusan Tenaga Kerja Johor (eSPAJ)
5
Sistem GeoJohor, Portal Gunatanah Negeri Johor
5
Sistem Permohonan Keluar Negara Johor
5
Sistem Pengurusan Penerimaan Pingat dan Darjah Negeri Johor
5
Sistem Al-Irsyad Jabatan Mufti Johor
5
Sistem Pengurusan Veterinar Johor (JETs)