Piagam Pelanggan Pejabat SUK Johor

 • Pentadbir Portal 1
 • ZMemastikan cadangan projek penswastaan boleh diproses lanjut dalam masa empat belas (14) hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima.
 • ZMengemukakan Laporan Audit Pengurusan kepada auditi dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh penerimaan Laporan Audit yang lengkap daripada Pasukan Audit Pengurusan serta mengemukakan Laporan Pemeriksaan Mengejut kepada auditi dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh Pemeriksaan Mengejut.
 • ZPengagihan peruntukan kewangan kepada semua bahagian Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor dalam tempoh satu (1) bulan daripada penerimaan peruntukan daripada Perbendaharaan Johor.
 • ZMengeluarkan surat tawaran rumah dalam tempoh dua (2) minggu kepada pemohon berdaftar yang berkelayakan.
 • ZMemproses permohonan peruntukan pembangunan daripada wakil rakyat/ jabatan/ pertubuhan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja.
 • ZMenyelaras permohonan peruntukan pembangunan landskap daripada Pihak Berkuasa Tempatan ke Jabatan Landskap Negeri dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh tutup tempoh penyelarasan.
 • ZMenyelaras permohonan peruntukan projek-projek pembangunan di Pihak Berkuasa Tempatan dalam tempoh empat belas (14) hari daripada peruntukan diterima.
 • ZMemantau kuantiti dan kualiti air sungai, tasik dan eguifer khususnya bagi bekalan loji-loji Syarikat Air Johor dan PUB dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh aduan diterima.
 • ZMengedarkan keputusan cabutan minit mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan dalam tempoh tujuh (7) hari setelah minit disahkan.
 • ZUrusan pengisian dan penempatan calon yang berjaya ke Perkhidmatan Awam Negeri Johor dalam tempoh satu (1) bulan daripada senarai calon lengkap diterima daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Johor.
 • ZMemastikan 90% kebolehsediaan infrastruktur Rangkaian , sistem serta perkhidmatan yang disediakan beroperasi.
 • ZMemproses permohonan kebenaran mengadakan penyelidikan oleh Institut Pengajian Tinggi Awam, Swasta dan Badan Bukan Kerajaan (NGO) di Taman Negara Johor dalam tempoh satu bulan daripada permohonan diterima.
 • ZMelahirkan lima (5) atlet sukan yang bekualiti, berpotensi tinggi, dan boleh digilap bakatnya ke peringkat negara dalam tempoh lima (5) tahun.