Nota

Senarai Pegawai Tadbir Negeri Johor sehingga 01 Februari 2021. Sumber maklumat daripada Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor Bahagian Pengurusan Sumber Manusia