Unit Undang-Undang

Info Jabatan

Bahagian / Unit : Unit Undang-Undang
Alamat : Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
(Unit Undang-Undang),
Aras 3,
Bangunan Dato’ Jaafar Muhammad,
Kota Iskandar,
79503 Iskandar Puteri, Johor
Ketua Jabatan : Puan Noor Asikin Binti Ahmad
Tel :
Faks : 07-290 8111

Objektif

Meningkatkan mutu perkhidmatan undang-undang yamg berkualiti dan berkesan mengikut perlembagaan, undang-undang dan peraturan perkhidmatan awam.

Visi

Menjadi sebuah unit yang efektif dan efisyen dalam pematuhan perundangan, polisi dan peraturan sedia ada yang digunapakai di Negeri Johor.

Misi

Memastikan perkhidmatan perundangan yang diberikan selaras dengan undang-undang, polisi dan peraturan sedia ada.

Fungsi

 1. Menyemak draf perjanjian-perjanjian dan MOU bagi pihak Kerajaan Negeri Johor mengenai perkara-perkara yang melibatkan kerajaan Negeri yang berkaitan dengan peranan dan fungsi jabatan di bawah Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor.
 2. Menguruskan perjanjian daripada jabatan luar untuk ditandatangani oleh YB Setiausaha Kerajaan Johor.
 3. Memberi penjelasan kepada maksud peruntukan undang-undang kepada jabatan-jabatan di bawah Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor.
 4. Bertindak sebagai Urus Setia Lembaga Pengampunan Negeri Johor :
  • Banduan di penjara
  • Tahanan tidak sempurna akal di Hospital Psikiatrik
  • Tahanan Limpah Sultan
 1. Pewartaan :
  • Pegawai Perbadanan Setiausaha Kerajaan Johor
  • Ahli Lembaga Pengampunan Negeri Johor
  • Apa-apa peruntukan undang-undang yang berkaitan untuk diwartakan
 1. Menerima dan mengemukakan tuntutan saman sivil terhadap Kerajaan Negeri Johor kepada Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Johor.
 2. Perantara antara Kementerian Dalam Negeri (KDN) dan Penjara Negeri Johor bagi pencalonan Ahli Lembaga Hakim Pelawat Penjara Negeri Johor