Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

 • Pentadbir Portal 1

Info Jabatan

Bahagian / Unit : Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Alamat : Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Aras 2, Bangunan Dato’ Jaafar Muhammad, Kota Iskandar, 79100 Iskandar Puteri, Johor
Ketua Jabatan : Tuan Haji Ahmad Nazir Bin Haji Mohd Nasir
Tel : 07 – 266 6505 / 07 – 266 6506
Faks :  07 – 290 9010 / 07 – 290 9011

Objektif

Menjadikan agensi personal sektor awam yang berprestasi tinggi dan berupaya memberi perkhidmatan yang cemerlang melalui pelaksanaan dasar dan pengurusan sumber manusia dengan mematuhi kod etika Perkhidmatan Awam Negeri Johor.

Motto Jabatan

Memperkasa Perkhidmatan Awam Negeri

Visi

Memastikan pengurusan dasar perkhidmatan awam yang berkualiti dilaksanakan selaras dengan kehendak pembangunan nasional dan diyakini oleh semua anggota dan agensi kerajaan.

Misi

Menjadi sebuah organisasi yang mantap dan cekap dalam perancangan, pembangunan dan pengurusan sumber manusia yang berteraskan profesionalisma, integriti dan berteknologi masa kini.

Piagam Pelanggan

 1. Memastikan pengisian dan penempatan calon berjaya yang diterima daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Johor (SPAJ) atau Lembaga Kenaikan Pangkat diselesaikan dalam tempoh SATU BULAN daripada Tarikh senarai calon dimuktamadkan.
 2. Memastikan kelulusan permohonan perletakan jawatan dan pelepasan dengan izin dimaklumkan dalam tempoh SATU BULAN daripada tarikh permohonan diterima.
 3. Memproses permohonan pertukaran anggota perkhidmatan awam negeri dalam tempoh TIGA BULAN daripada tarikh kekosongan jawatan.
 4. Memproses permohonan bersara pilihan anggota perkhidmatan awam negeri dalam tempoh ENAM BULAN selepas menerima dokumen yang lengkap.
 5. Memastikan permohonan gantian cuti rehat diselesaikan dalam tempoh masa DUA BULAN hari bekerja sebelum pegawai bersara.
 6. Memastikan permohonan di Kaunter MyPesara berkaitan dengan urusan hal ehwal pesara dapat diproses dalam tempoh TUJUH HARI bekerja.
 7. Memproses kenaikan pangkat kakitangan awam Negeri Johor sekiranya ada kekosongan.
 8. Memproses permohonan dan mengeluarkan kelulusan penanggungan kerja dalam tempoh SATU BULAN dari tarikh permohonan yang lengkap diterima.
 9. Menyelaraskan pelaksanaan modul dan sub modul HRMIS berjalan dengan lancar mengikut KPI yang ditetapkan.
 10. Melaksanakan latihan penggunaan modul dan sub modul HRMIS sekurang-kurangnya sekali setiap jabatan dalam tempoh SATU TAHUN.
 11. Menyelaras Meja Bantuan HRMIS Tahap 0 bagi menguruskan masalah pelaksanaan HRMIS dalam tempoh TIGA HARI bekerja.
 12. Melaksanakan Kursus Pengesahan Jawatan bagi semua anggota perkhidmatan Awam Negeri sekurang-kurangnya DUA BELAS SIRI SETAHUN.
 13. Memastikan permohonan kebenaran ke luar negara dapat diselesaikan dalam tempoh masa EMPAT BELAS HARI bekerja.
 14. Memproses permohonan penyusunan semula struktur organisasi dan perjawatan yang lengkap dalam tempoh DUA BULAN sebelum dihantar ke JPA MALAYSIA.
 15. Memproses Surat Kelulusan Perjawatan yang diterima daripada Kementerian Kewangan Malaysia dalam tempoh DUA MINGGU sebelum dibawa ke MMK untuk ditimbalguna dan kelulusan.
 16. Melaksanakan bengkel kerja Aplikasi HRMIS sekurang-kurangnya sekali bagi setiap jabatan dalam tempoh SATU TAHUN.
 17. Memastikan permohonan perkhidmatan kaunseling diproses dan ditetapkan tarikh pertemuan dalam tempoh TIGA HARI bekerja.

Info Jabatan

Bahagian / Unit : Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Alamat : Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor,
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,
Aras 2,
Bangunan Dato’ Jaafar Muhammad,
Kota Iskandar,
79100 Iskandar Puteri,
Johor
Ketua Jabatan : Tuan Haji Ahmad Nazir Bin Haji Mohd Nasir
Tel : 07 – 266 6505 / 07 – 266 6506
Faks :  07 – 290 9010 / 07 – 290 9011

Objektif

Menjadikan agensi personal sektor awam yang berprestasi tinggi dan berupaya memberi perkhidmatan yang cemerlang melalui pelaksanaan dasar dan pengurusan sumber manusia dengan mematuhi kod etika Perkhidmatan Awam Negeri Johor.

Motto Jabatan

Memperkasa Perkhidmatan Awam Negeri

Visi

Memastikan pengurusan dasar perkhidmatan awam yang berkualiti dilaksanakan selaras dengan kehendak pembangunan nasional dan diyakini oleh semua anggota dan agensi kerajaan.

Misi

Menjadi sebuah organisasi yang mantap dan cekap dalam perancangan, pembangunan dan pengurusan sumber manusia yang berteraskan profesionalisma, integriti dan berteknologi masa kini.
[/av_tab]
[av_tab title=’Piagam Pelanggan’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” av_uid=’av-7r72el’ sc_version=’1.0′]

 1. Memastikan pengisian dan penempatan calon berjaya yang diterima daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Johor (SPAJ) atau Lembaga Kenaikan Pangkat diselesaikan dalam tempoh SATU BULAN daripada Tarikh senarai calon dimuktamadkan.
 2. Memastikan kelulusan permohonan perletakan jawatan dan pelepasan dengan izin dimaklumkan dalam tempoh SATU BULAN daripada tarikh permohonan diterima.
 3. Memproses permohonan pertukaran anggota perkhidmatan awam negeri dalam tempoh TIGA BULAN daripada tarikh kekosongan jawatan.
 4. Memproses permohonan bersara pilihan anggota perkhidmatan awam negeri dalam tempoh ENAM BULAN selepas menerima dokumen yang lengkap.
 5. Memastikan permohonan gantian cuti rehat diselesaikan dalam tempoh masa DUA BULAN hari bekerja sebelum pegawai bersara.
 6. Memastikan permohonan di Kaunter MyPesara berkaitan dengan urusan hal ehwal pesara dapat diproses dalam tempoh TUJUH HARI bekerja.
 7. Memproses kenaikan pangkat kakitangan awam Negeri Johor sekiranya ada kekosongan.
 8. Memproses permohonan dan mengeluarkan kelulusan penanggungan kerja dalam tempoh SATU BULAN dari tarikh permohonan yang lengkap diterima.
 9. Menyelaraskan pelaksanaan modul dan sub modul HRMIS berjalan dengan lancar mengikut KPI yang ditetapkan.
 10. Melaksanakan latihan penggunaan modul dan sub modul HRMIS sekurang-kurangnya sekali setiap jabatan dalam tempoh SATU TAHUN.
 11. Menyelaras Meja Bantuan HRMIS Tahap 0 bagi menguruskan masalah pelaksanaan HRMIS dalam tempoh TIGA HARI bekerja.
 12. Melaksanakan Kursus Pengesahan Jawatan bagi semua anggota perkhidmatan Awam Negeri sekurang-kurangnya DUA BELAS SIRI SETAHUN.
 13. Memastikan permohonan kebenaran ke luar negara dapat diselesaikan dalam tempoh masa EMPAT BELAS HARI bekerja.
 14. Memproses permohonan penyusunan semula struktur organisasi dan perjawatan yang lengkap dalam tempoh DUA BULAN sebelum dihantar ke JPA MALAYSIA.
 15. Memproses Surat Kelulusan Perjawatan yang diterima daripada Kementerian Kewangan Malaysia dalam tempoh DUA MINGGU sebelum dibawa ke MMK untuk ditimbalguna dan kelulusan.
 16. Melaksanakan bengkel kerja Aplikasi HRMIS sekurang-kurangnya sekali bagi setiap jabatan dalam tempoh SATU TAHUN.
 17. Memastikan permohonan perkhidmatan kaunseling diproses dan ditetapkan tarikh pertemuan dalam tempoh TIGA HARI bekerja.

[/av_tab]
[av_tab title=’Carta Organisasi’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” av_uid=’av-2qk5gt’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab]
[av_tab title=’Fungsi Unit’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” av_uid=’av-34i4gd’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab]
[/av_tab_container]