Senarai Setiausaha Kerajaan Johor

  • Pentadbir Portal 1
BILTEMPOHNAMA
1.1893YB. Dato’ Abdul Rahman Andak
2.1907 hingga November 1914YB. Dato’ Mohamed Bin Mahbob
3.1 Januari 1928 hingga Jun 1930YB. Dato’ Ismail Bin Bachok
4.20 Disember 1929 hingga 31 Januari 1948YB. Dato’ Mohd Salleh Bin Ali
5.1 Februari 1948 hingga 31 Disember 1952YB. Dato’ Ibrahim Bin A. Rahman
6.1 Januari 1953 hingga 1 Mei 1956YB. Dato’ Mohd Seth Bin Mohamed Said
7.1 Ogos 1956 hingga 22 Jun 1962YB. Dato’ Abdul Rahman Bin Musa
8.23 Jun 1962 hingga 31 Disember 1966YB. Dato’ A. Rahman Bin Jaafar
9.1 Januari 1967 hingga 5 Mac 1970YB. Dato’ Abdullah Bin Mohamed
10.6 Mac 1970 hingga 12 Februari 1973YB. Dato’ Ibrahim Bin Abdul Majid
11.13 Februari hingga 5 Ogos 1974YB. Dato’ Mohd Eusof Bin Abd Rahman
12.6 Ogos 1974 hingga 3 Januari 1976YB. Dato’ Abd Rahman Bin Ahmad
13.5 Januari 1976 hingga 31 Disember 1979YB. Dato’ Haji Mohd Yusof Bin Haji Abdul Rahim
14.1 Januari 1980 hingga 16 Februari 1985YB. Dato’ Suleiman Bin Mohd Noor
15.17 Februari 1985 hingga 31 Mac 1993YB. Dato’ Haji Abdul Rahim Bin Ramli
16.1 April 1993 hingga 13 September 1996YB. Dato’ Haji Ishak Bin Mohd Yusof
17.14 September 1996 hingga 18 Januari 2001YB. Dato’ Dr. Haji Shahir Bin Nasir
18.19 Januari 2001 hingga 2 September 2003YB. Dato’ Haji Ayub Bin Mion
19.3 September 2003 hingga 9 Januari 2006YB. Dato’ Haji Mohd Razali Bin Mahusin
20.10 Januari 2006 hingga 19 Oktober 2006YB. Datin Paduka Hajah Norsiah Binti Harun
21.20 Oktober 2006 hingga 13 Mac 2011YB. Dato’ Haji Abd Latiff Bin Yusof
22.14 Mac 2011 hingga 9 April 2014YB. Dato’ Haji Obet Bin Tawil
23.14 April 2014 hingga 31 Disember 2016YB. Dato’ Haji Ismail Bin Karim
24.1 Januari 2017 hingga kiniYB. Tan Sri Dato’ Dr. Haji Azmi Bin Rohani