Menteri Besar

Biodata

Nama Penuh:Yang Amat Berhormat Dato’ Dr. Sahruddin bin Jamal
Tarikh lahir:26 Mei 1975
Status:Berkahwin
Pendidikan:Sarjana Perubatan (MD), Universiti Hasanuddin, Indonesia
G