Menteri Besar

Nama Penuh:Dato’ Haji Osman Bin Haji Sapian
Tarikh lahir:24 Disember 1951
Status:Berkahwin
Isteri:Datin Nora Bt. Mohd. Som
 • Ijazah Perakaunan
  Universiti Pertanian Malaysia
 • Diploma Perakaunan
  Universiti Pertanian Malaysia
 • Tingkatan 6
  Sekolah Menengah Sultan Ismail,Johor Bahru.
 • Malaysian Cambridge Examination (MCE)
  Sekolah Menengah Dato Penggawa Barat,Pontian.Johor
 • Lower Certificate Education (LCE)
  Sekolah Menengah Tengku Mahmud Iskandar,Pontian.Johor
 • Sijil Perakaunan (1985)
  Metro Manila College, Manila, Philippine