Bahagian Pemantauan Projek dan Kesejahteraan Rakyat

Info Jabatan

Bahagian / Unit : Bahagian Pemantauan Projek dan Kesejahteraan Rakyat
Alamat : Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor,
Bahagian Pemantauan Projek dan Kesejahteraan Rakyat,
Aras 3,
Bangunan Dato’ Jaafar Muhammad,
Kota Iskandar,
79503 Iskandar Puteri, Johor
Ketua Jabatan : Encik Norrizam bin Muhamad
Tel : 07-266 7552 / 07-266 7553
Faks : 07-276 0157

Objektif

Menjadi agensi yang berintegriti, berinovasi dan kreatif dalam menyelaras, memantau dan menilai projek seluruh Negeri Johor seiring dengan aspirasi Kerajaan Negeri Johor

Visi

Agensi yang unggul dalam memacu pembangunan negeri.

Misi

Menjadi penyelaras, pemantau pelaksanaan dasar, program dan projek serta menilai dan memudahcara dengan mengamalkan tadbir urus yang baik, kreatif, inovatf dan berintegeriti.

Motto Jabatan

Pemantauan Berkualiti Kesejahteraan Dinikmati

Fungsi

  • Menyelaras, Memantau dan Menilai Dasar dan Pelaksanaan Projek serta Program / Projek Khas
  • Menjadi agensi berintegeriti, berinovasi dan kreatif dalam pemantauan dan penilaian.
  • Urusetia penyelaras system JOMS