Info Jabatan

Bahagian / Unit : ICT@Johor
Alamat : ICT@Johor,
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor,
Aras 1,
Bangunan Dato’ Jaafar Muhammad,
Kota Iskandar,
79503 Iskandar Puteri, Johor
Ketua Jabatan : YM Ungku Suzana binti Ungku Mohammad
Tel : 07-2666660 / 07-2666661
Faks : 07-266 1667

Objektif

 1. Merancang, Menyelaras, Meningkatkan Dan Memperkembangkan Budaya Penggunaan Teknologi Maklumat Dalam Pentadbiran dan Pengurusan Kerajaan Negeri.
 2. Memberi Perkhidmatan Teknologi Maklumat Yang Cekap Dan Berkesan Kepada Jabatan Kerajaan Mengikut Perkembangan Teknologi Semasa Yang Sesuai.
 3. Mengurus Dan Menyelenggara Infrastruktur ICT, Network Control Centre (NCC), Pangkalan Data Negeri, Perkakasan, Perisian Dan Aplikasi Sistem.
 4. Menganjur Dan Menyelaras Program Pendidikan, Latihan, Kemahiran Dan Penghayatan Sains, Teknologi dan Teknologi Maklumat.
 5. Menyelaras dan Memantau Pelaksanaan Projek MSC dan Program K-Ekonomi Negeri Johor.

Visi

Untuk Menjadi Peneraju Perkhidmatan ICT Yang Terunggul Bagi Memodenkan Perkhidmatan Awam Negeri Johor

Fungsi

 1. Memberi khidmat nasihat dan perundingan berkaitan teknologi maklumat kepada Jabatan/Agensi Negeri dalam usaha meningkatkan kecekapan dan efisiensi mereka;
 2. Membuat kajian, penilaian dan memberi maklumbalas atas cadangan projek pengkomputeran baru yang dikemukakan;
 3. Melaksanakan pembangunan sistem aplikasi komputer dan penyelenggaraan sistem di jabatan/agensi Kerajaan dengan kerjasama pembekal yang telah dilantik;
 4. Membuat pemantauan dan penyelarasan bagi projek-projek ICT yang dibiayai oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Antaranya adalah seperti berikut:
  1. Sistem Hasil Tanah Johor (SHTJ);
  2. Sistem Pengurusan Perumahan Perumahan (SPPJ);
  3. Sistem Pengurusan Perumahan Lot Bumiputera (Putera);
  4. Sistem Pendaftaran Terbuka (SPT);
  5. SISPEN, MyGDI, E-PBT (Teknikal);
  6. Penyelaras Keselamatan ICT;
  7. Pelaksanaan Projek-projek E-Government dari Kerajaan Persekutuan.
 5. Menyelenggara Laman Web Rasmi Kerajaan Negeri Johor;
 6. Membuat pemantauan, membantu dan membuat penyelarasan bagi pembangunan Laman Web Jabatan Kerajaan Negeri;
 7. Merancang, melaksana dan menyelenggara jaringan data LAN, WAN (Intranet) dan kemudahan internet dan e-mel jabatan;
 8. Merancang, mengkaji dan melaksana polisi keselamatan bagi infrastruktur ICT jabatan, rangkaian intranet dan internet;
 9. Merancang,melaksana dan menyelenggara peralatan dan prasarana ICT jabatan;
 10. Merancang dan menganjurkan program teknologi maklumat samada berbentuk kursus, latihan, bengkel, seminar atau pertandingan secara kerjasama dengan jabatan atau pihak yang dikenalpasti bagi Program Pembudayaan IT;
 11. Menyediakan tempat dan tenaga pengajar bagi latihan/kursus komputer
 12. Membuat pemantauan serta keberkesanan program-program teknologi maklumat yang telah dan sedang dilaksanakan di jabatan Kerajaan Negeri melalui Program Audit Pengurusan Teknologi Maklumat;
 13. Menjadi ahli dalam Jawatankuasa Pengurusan, Teknikal dan Pengguna bagi sistem-sistem Pengkomputeran yang sedang berjalan;
 14. Menjadi urusetia bagi Jawatankuasa Pengkomputeran Negeri Johor seperti:
  1. Jawatankuasa Pemandu ICT Negeri Johor;
  2. Jawatankuasa Perlupusan Peralatan Komputer Negeri Johor;
  3. Jawatankuasa Sebutharga dan Tender bagi Perolehan Berkaitan Teknologi Maklumat.