Pekeliling

Pekeliling Am Kerajaan Negeri Johor

Bil.Pekeliling
1.2018 Bil 3 Dasar Perjawatan Ketua Kampung Negeri Johor
2.2018 Bil 2 Protokol Bendera Johor dan Bendera Daerah-Daerah Johor
3.2018 Bil 1 Program Takaful Penghospitalan dan Pembedahan (CUEPACSCARE); dan Program Takaful Kemalangan Diri (CUEPACSPA) kepada Penjawat Awam Negeri Johor
4.2017 Bil 2 Pelaksanaan Enakmen Lambang, Gelaran dan Anugerah (Mencegah Penggunaan Tidak Wajar) Johor 2017 serta Penggunaan Jata Kerajaan Negeri Johor
5.2017 Bil 1 Kemudahan Potongan Gaji Kepada Penjawat Awam Negeri dan Persekutuan, Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan yang beragama Islam dan bukan beragama Islam untuk Tabung Waqaf Rakyat Johor
6.2016 Bil 1 Protokol Bendera Johor dan Bendera Daerah-Daerah Johor
7.2015 Bil 2 Penyediaan Rancangan Johor Lima Tahun, 2016-2020: Prospek Ekonomi, Teras Strategik dan Kaedah Penyediaan Projek Pembangunan
8.2014 Bil 1 Dasar Perumahan Rakyat Johor
9.2013 Bil 3 Program Membudayakan Al-Quran
10.2013 Bil 2 Protokol Pengibaran Bendera
11.2011 Bil 1 Gelaran DiRaja Johor
12.2006 Bil 1 Arahan Pembayaran Zakat Pendapatan Melalui Skim Infaq (Pemotongan Gaji)
13.2005 Bil 1 Dasar Perjawatan Ketua Kampung Negeri Johor
14.2003 Bil 3 Tatacara Pengawalan Anggota Penguatkuasaan Pihak Berkuasa Tempatan
15.2003 Bil 2 Program Kecergasan J-Robik (Johorobik)
16.2003 Bil 1 Audit Dalam Pengurusan Aktiviti, Pelaksanaan dan Pemantauan
17.2002 Bil 4 Kehadiran Anggota-anggota Jawatankuasa Pembangunan Daerah Di Dalam Mesyuarat Pembangunan Daerah
18.2002 Bil 3 Mesyuarat Jawatankuasa Gerakan Bersepadu Penguatkuasaan
19.2002 Bil 2 Peningkatan Penggunaan E-Mel Bagi Tujuan Rasmi Kerajaan
20.1999 Bil 2 Gelaran Bagi Penerima Darjah Mahkota Johor Yang Amat Mulia
21.1999 Bil 1 Gelaran Rasmi Duli Yang Maha Mulia Baginda Tunku
22.1997 Bil 1 Bangunan Sultan Ibrahim Kawasan Larangan Merokok
23.1996 Bil 1 Penggunaan Perkhidmatan Pakar Perubatan Prebet Tanpa Mengikut Peraturan
24.1995 Bil 2 Perhimpunan Pagi
25.1994 Bil 1 Kemudahan Cuti Kerana Menunaikan Fardhu Haji Ke Mekah
26.1991 Bil 3 Pelaksanaan Kemudahan Perubatan
27.1989 Bil 1 Gelaran Rasmi Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Tuanku

Pekeliling Perkhidmatan Kerajaan Negeri Johor

Pekeliling Am ICT Kerajaan Negeri Johor