Pekeliling

  • Pentadbir Portal 1
Pekeliling Am Kerajaan Negeri Johor
PEKELILING
2023 Bil 3 Panduan Pemakaian Darjah Kebesaran dan Pingat Mengikut Kepada Protokol Johor
2023 Bil 2 Panduan Penggunaan Gelaran Mengikut Kepada Protokol Negeri Johor
2023 Bil 1 Panduan Protokol Mengadap Raja Mengikut Kepada Protokol Negeri Johor
2018 Bil 5 Pakaian Seragam Dan Cara Berpakaian Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Johor
2018 Bil 4 Penambahbaikan Pengurusan Aduan Awam Melalui Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) Negeri Johor
2018 Bil 3 Dasar Perjawatan Ketua Kampung Negeri Johor
2018 Bil 2 Protokol Bendera Johor dan Bendera Daerah-Daerah Johor
2018 Bil 1 Program Takaful Penghospitalan dan Pembedahan (CUEPACSCARE); dan Program Takaful Kemalangan Diri (CUEPACSPA) kepada Penjawat Awam Negeri Johor
2017 Bil 2 Pelaksanaan Enakmen Lambang, Gelaran dan Anugerah (Mencegah Penggunaan Tidak Wajar) Johor 2017 serta Penggunaan Jata Kerajaan Negeri Johor
2017 Bil 1 Kemudahan Potongan Gaji Kepada Penjawat Awam Negeri dan Persekutuan, Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan yang beragama Islam dan bukan beragama Islam untuk Tabung Waqaf Rakyat Johor
2015 Bil 2 Penyediaan Rancangan Johor Lima Tahun, 2016-2020: Prospek Ekonomi, Teras Strategik dan Kaedah Penyediaan Projek Pembangunan
2014 Bil 1 Dasar Perumahan Rakyat Johor
2013 Bil 3 Cuti Mingguan Negeri Johor
2013 Bil 2 Protokol Pengibaran Bendera
2011 Bil 1 Gelaran DiRaja Johor
2006 Bil 1 Arahan Pembayaran Zakat Pendapatan Melalui Skim Infaq (Pemotongan Gaji)
2005 Bil 1 Dasar Perjawatan Ketua Kampung Negeri Johor
2003 Bil 3 Tatacara Pengawalan Anggota Penguatkuasaan Pihak Berkuasa Tempatan
2003 Bil 2 Program Kecergasan J-Robik (Johorobik)
2003 Bil 1 Audit Dalam Pengurusan Aktiviti, Pelaksanaan dan Pemantauan
2002 Bil 4 Kehadiran Anggota-anggota Jawatankuasa Pembangunan Daerah Di Dalam Mesyuarat Pembangunan Daerah
2002 Bil 3 Mesyuarat Jawatankuasa Gerakan Bersepadu Penguatkuasaan
2002 Bil 2 Peningkatan Penggunaan E-Mel Bagi Tujuan Rasmi Kerajaan
1999 Bil 2 Gelaran Bagi Penerima Darjah Mahkota Johor Yang Amat Mulia
1999 Bil 1 Gelaran Rasmi Duli Yang Maha Mulia Baginda Tunku
1997 Bil 1 Bangunan Sultan Ibrahim Kawasan Larangan Merokok
1996 Bil 1 Penggunaan Perkhidmatan Pakar Perubatan Prebet Tanpa Mengikut Peraturan
1995 Bil 2 Perhimpunan Pagi
1994 Bil 1 Kemudahan Cuti Kerana Menunaikan Fardhu Haji Ke Mekah
1991 Bil 3 Pelaksanaan Kemudahan Perubatan
1989 Bil 1 Gelaran Rasmi Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Tuanku
Pekeliling Perkhidmatan Kerajaan Negeri Johor