Pekeliling

Pekeliling Am Kerajaan Negeri Johor
BIL. PEKELILING
1. 2018 Bil 5 Pakaian Seragam Dan Cara Berpakaian Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Johor
2. 2018 Bil 4 Penambahbaikan Pengurusan Aduan Awam Melalui Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) Negeri Johor
3. 2018 Bil 3 Dasar Perjawatan Ketua Kampung Negeri Johor
4. 2018 Bil 2 Protokol Bendera Johor dan Bendera Daerah-Daerah Johor
5. 2018 Bil 1 Program Takaful Penghospitalan dan Pembedahan (CUEPACSCARE); dan Program Takaful Kemalangan Diri (CUEPACSPA) kepada Penjawat Awam Negeri Johor
6. 2017 Bil 2 Pelaksanaan Enakmen Lambang, Gelaran dan Anugerah (Mencegah Penggunaan Tidak Wajar) Johor 2017 serta Penggunaan Jata Kerajaan Negeri Johor
7. 2017 Bil 1 Kemudahan Potongan Gaji Kepada Penjawat Awam Negeri dan Persekutuan, Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan yang beragama Islam dan bukan beragama Islam untuk Tabung Waqaf Rakyat Johor
8. 2016 Bil 1 Protokol Bendera Johor dan Bendera Daerah-Daerah Johor
9. 2015 Bil 2 Penyediaan Rancangan Johor Lima Tahun, 2016-2020: Prospek Ekonomi, Teras Strategik dan Kaedah Penyediaan Projek Pembangunan
10. 2014 Bil 1 Dasar Perumahan Rakyat Johor
11. 2013 Bil 3 Cuti Mingguan Negeri Johor
12. 2013 Bil 2 Protokol Pengibaran Bendera
13. 2011 Bil 1 Gelaran DiRaja Johor
14. 2006 Bil 1 Arahan Pembayaran Zakat Pendapatan Melalui Skim Infaq (Pemotongan Gaji)
15. 2005 Bil 1 Dasar Perjawatan Ketua Kampung Negeri Johor
16. 2003 Bil 3 Tatacara Pengawalan Anggota Penguatkuasaan Pihak Berkuasa Tempatan
17. 2003 Bil 2 Program Kecergasan J-Robik (Johorobik)
18. 2003 Bil 1 Audit Dalam Pengurusan Aktiviti, Pelaksanaan dan Pemantauan
19. 2002 Bil 4 Kehadiran Anggota-anggota Jawatankuasa Pembangunan Daerah Di Dalam Mesyuarat Pembangunan Daerah
20. 2002 Bil 3 Mesyuarat Jawatankuasa Gerakan Bersepadu Penguatkuasaan
21. 2002 Bil 2 Peningkatan Penggunaan E-Mel Bagi Tujuan Rasmi Kerajaan
22. 1999 Bil 2 Gelaran Bagi Penerima Darjah Mahkota Johor Yang Amat Mulia
23. 1999 Bil 1 Gelaran Rasmi Duli Yang Maha Mulia Baginda Tunku
24. 1997 Bil 1 Bangunan Sultan Ibrahim Kawasan Larangan Merokok
25. 1996 Bil 1 Penggunaan Perkhidmatan Pakar Perubatan Prebet Tanpa Mengikut Peraturan
26. 1995 Bil 2 Perhimpunan Pagi
27. 1994 Bil 1 Kemudahan Cuti Kerana Menunaikan Fardhu Haji Ke Mekah
28. 1991 Bil 3 Pelaksanaan Kemudahan Perubatan
29. 1989 Bil 1 Gelaran Rasmi Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Tuanku
Pekeliling Perkhidmatan Kerajaan Negeri Johor