BIL.PEKELILING
1.2018 Bil 5 Pakaian Seragam Dan Cara Berpakaian Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Johor
2.2018 Bil 4 Penambahbaikan Pengurusan Aduan Awam Melalui Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) Negeri Johor
3.2018 Bil 3 Dasar Perjawatan Ketua Kampung Negeri Johor
4.2018 Bil 2 Protokol Bendera Johor dan Bendera Daerah-Daerah Johor
5.2018 Bil 1 Program Takaful Penghospitalan dan Pembedahan (CUEPACSCARE); dan Program Takaful Kemalangan Diri (CUEPACSPA) kepada Penjawat Awam Negeri Johor
6.2017 Bil 2 Pelaksanaan Enakmen Lambang, Gelaran dan Anugerah (Mencegah Penggunaan Tidak Wajar) Johor 2017 serta Penggunaan Jata Kerajaan Negeri Johor
7.2017 Bil 1 Kemudahan Potongan Gaji Kepada Penjawat Awam Negeri dan Persekutuan, Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan yang beragama Islam dan bukan beragama Islam untuk Tabung Waqaf Rakyat Johor
8.2016 Bil 1 Protokol Bendera Johor dan Bendera Daerah-Daerah Johor
9.2015 Bil 2 Penyediaan Rancangan Johor Lima Tahun, 2016-2020: Prospek Ekonomi, Teras Strategik dan Kaedah Penyediaan Projek Pembangunan
10.2014 Bil 1 Dasar Perumahan Rakyat Johor
11.2013 Bil 3 Cuti Mingguan Negeri Johor
12.2013 Bil 2 Protokol Pengibaran Bendera
13.2011 Bil 1 Gelaran DiRaja Johor
14.2006 Bil 1 Arahan Pembayaran Zakat Pendapatan Melalui Skim Infaq (Pemotongan Gaji)
15.2005 Bil 1 Dasar Perjawatan Ketua Kampung Negeri Johor
16.2003 Bil 3 Tatacara Pengawalan Anggota Penguatkuasaan Pihak Berkuasa Tempatan
17.2003 Bil 2 Program Kecergasan J-Robik (Johorobik)
18.2003 Bil 1 Audit Dalam Pengurusan Aktiviti, Pelaksanaan dan Pemantauan
19.2002 Bil 4 Kehadiran Anggota-anggota Jawatankuasa Pembangunan Daerah Di Dalam Mesyuarat Pembangunan Daerah
20.2002 Bil 3 Mesyuarat Jawatankuasa Gerakan Bersepadu Penguatkuasaan
21.2002 Bil 2 Peningkatan Penggunaan E-Mel Bagi Tujuan Rasmi Kerajaan
22.1999 Bil 2 Gelaran Bagi Penerima Darjah Mahkota Johor Yang Amat Mulia
23.1999 Bil 1 Gelaran Rasmi Duli Yang Maha Mulia Baginda Tunku
24.1997 Bil 1 Bangunan Sultan Ibrahim Kawasan Larangan Merokok
25.1996 Bil 1 Penggunaan Perkhidmatan Pakar Perubatan Prebet Tanpa Mengikut Peraturan
26.1995 Bil 2 Perhimpunan Pagi
27.1994 Bil 1 Kemudahan Cuti Kerana Menunaikan Fardhu Haji Ke Mekah
28.1991 Bil 3 Pelaksanaan Kemudahan Perubatan
29.1989 Bil 1 Gelaran Rasmi Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Tuanku