Select Page
JohorPay

JohorPay

Daftar, Bayar dan Semak Bil Anda

Email Johor

Email Rasmi Kerajaan

Email Rasmi Penjawat Awam Johor

Sistem Perumahan Johor

Sistem Perumahan Johor

Miliki Rumah Mampu Milik

Sistem eSPAJ

SISTEM ESPAJ

Sistem Permohonan Pekerjaan

JohorPay

JohorPay

Daftar, Bayar dan Semak Bil Anda

Email Johor

Email Rasmi Kerajaan

Email Rasmi Penjawat Awam Johor

Sistem Perumahan Johor

Sistem Perumahan Johor

Miliki Rumah Mampu Milik

Sistem eSPAJ

SISTEM ESPAJ

Sistem Permohonan Pekerjaan

Perkhidmatan Kerajaan

Rakyat

5

Aduan Rakyat

5

Aplikasi Dalam Talian

5

MyHEALTH

5

Hari Kelepasan Am Johor

5

Belanjawan Johor

5

Bantuan Kasih Bangsa Johor

5

Laporan Maju Johor

Penjawat Awam

5

Email Rasmi Kerajaan

5

Portal iSpeks (Gaji)

5

Sistem Permohonan Keluar Negara

5

Sistem HRMIS 2.0

5

Sistem Latihan Kerajaan Negeri

5

Jadual Pembayaran Gaji Penjawat Awam Johor

Pelancong

5

Panduan Perjalanan

5

Tempat-Tempat Menarik

5

Penginapan Menarik

Pejabat SUK

5

Bahagian / Unit

5

Senarai Pegawai Tadbir Negeri Johor

5

Penerbitan

5

Direktori Johor

5

Direktori Staf