Visi & Misi

  • Pentadbir Portal 1

Visi

Peneraju Kecemerlangan Perkhidmatan Awam Negeri menjelang 2015 dalam Perancangan, Pembangunan dan Pengurusan ke arah mencapai Wawasan Negeri Johor

Misi

Memangkin kecemerlangan perkhidmatan awam negeri melalui perancangan pembangunan yang berkesan dan pemerkasaan sistem penyampaian perkhidmatan secara berterusan.