Unit Integriti

  • Pentadbir Portal 1
Bahagian / Unit : Unit Integriti
Alamat : Unit Integriti
Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
Aras 3, Bangunan Dato’ Jaafar Muhammad
Kota Iskandar
79503 Iskandar Puteri, Johor
Ketua Jabatan : Encik Muhamad Fahrul bin Khalid
Tel : 07-266 6051 / 07-266 6053 / 07-266 6054
Faks : 07-276 0157

Objektif

Menyepadukan semua pengurusan yang berkaitan dengan integriti di bawah sebuah unit yang khusus supaya inisiatif-inisiatif pengistitusian integiriti, tadbir urus, pematuhan, pencegahan, pengesanan salah laku dan tindakan punitif dapat dilaksanakan secara lebih fokus, terancang, efisien dan mencapai prestasi kerja yang optimum.

Visi

Menjadi penyumbang utama ke arah pengukuhan budaya kerja berintegriti  dan tadbir urus cemerlang jabatan / agensi kerajaan di bawah pentadbiran kerajaan Negeri Johor.

Misi

Memupuk nilai murni berintegriti di kalangan anggota perkhidmatan dan menerapkan amalan tadbir urus cemerlang dalam perkhidmatan awam Negeri Johor.

Fungsi

Tadbir Urus
Memastikan pengawalan tadbir urus yang baik dengan pelaksanaan pelaporan yang berkesan melalui Jawatankuasa Integriti Dan Tadbir Urus (JITU).

Pengukuhan
Pengukuhan integriti dimana pelbagai pembudayaan dan penginstitusian integriti dalam organisasi melalui program, kursus serta bengkel amalan integriti.

Pengurusan Aduan
Aduan diterima dan didaftarkan, dianalisa, disalurkan kepada jabatan yang berkaitan agar maklumat aduan ditadbir urus dengan baik.

Pematuhan
Memastikan undang-undang dan pekeliling dipatuhi. Manakala teguran atau penambahbaikan prosedur terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa di mana pengesyoran tindakan penambahbaikan dimajukan kepada Kerajaan Negeri.

Piagam Pelanggan

  1. Memastikan setiap aduan yang diterima diberikan maklum balas awal dalam tempoh tiga (15) hari berkerja dari tarikh aduan diterima.
  2. Mesyuarat JTK Kerja JITU diadakan 3 kali setahun mengikut takwim.
  3. Memastikan pengurusan program berkaitan integriti, nilai-nilai murni dan pembangunan insan mencapai sekurang-kurangnya 80% tahap kepuasan pelanggan.