Buku, Jurnal, Kajian & Pelan Strategik

  • Pentadbir Portal 1
Januari 2021
Januari 2021

Pelan Antirasuah Kerajaan Johor (JACP)

Pelan Antirasuah Kerajaan Johor atau Johor Anti-Corruption Plan (JACP) 2021-2025 merupakan dasar antirasuah yang mencerminkan komitmen Pentadbiran Awam Kerajaan Johor untuk membenteras gejala rasuah dalam perkhidmatan pentadbiran.

18 Jun 2023
18 Jun 2023

Pelan Strategik Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor

Pelan Strategik ini merupakan asas panduan kepada seluruh penjawat awam di bawah pentadbiran Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor bagi memastikan segala perancangan dapat dilaksanakan sejajar dengan dasar dan perancangan Kerajaan Negeri Johor