Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Bahagian / Unit : Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Alamat : Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor,
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,
Aras 1,
Bangunan Dato’ Abdul Rahman Andak,
Kota Iskandar,
79503 Iskandar Puteri,
Johor
Ketua Jabatan : Tuan Haji Ismail Bin Abu
Tel : 07 – 266 6505 / 07 – 266 6506
Faks :  07 – 290 9010 / 07 – 290 9011

Objektif

Menjadikan agensi personal sektor awam yang berprestasi tinggi dan berupaya memberi perkhidmatan yang cemerlang melalui pelaksanaan dasar dan pengurusan sumber manusia dengan mematuhi kod etika Perkhidmatan Awam Negeri Johor.

Motto Jabatan

Memperkasa Perkhidmatan Awam Negeri

Visi

Memastikan pengurusan dasar perkhidmatan awam yang berkualiti dilaksanakan selaras dengan kehendak pembangunan nasional dan diyakini oleh semua anggota dan agensi kerajaan.

Misi

Menjadi sebuah organisasi yang mantap dan cekap dalam perancangan, pembangunan dan pengurusan sumber manusia yang berteraskan profesionalisma, integriti dan berteknologi masa kini.

 1. Memastikan pengisian dan penempatan calon yang berjaya yang diterima daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Johor (SPAJ) atau Lembaga Kenaikan Pangkat diselesaikan dalam tempoh SATU BULAN daripada tarikh senarai calon diterima.
 2. Memastikan kelulusan permohonan perletakan jawatan dan pelepasan dengan izin dimaklumkan dalam tempoh SATU BULAN daripada tarikh permohonan diterima.
 3. Memproses permohonan pertukaran anggota perkhidmatan awam negeri dalam tempoh TIGA BULAN daripada tarikh kekosongan jawatan
 4. Memproses permohonan dan mengeluarkan kelulusan penanggungan kerja dalam tempoh SATU BULAN dari tarikh permohonan yang lengkap diterima
 5. Memproses kenaikan pangkat kakitangan awam Negeri Johor sekiranya ada kekosongan.
 6. Memposes permohonan dan mengeluarkan keputusan pengisytiharan harta dalam tempoh DUA BULAN dari tarikh permohonan
 7. Memproses permohonan penyusunan semula struktur organisasi dan perjawatan yang lengkap dalam tempoh DUA BULAN sebelum dihantar ke JPA MALAYSIA
 8. Memproses Surat Kelulusan Perjawatan yang diterima daripada kementerian Kewangan Malaysia dalam tempoh DUA MINGGU sebelum di hantar ke MMK untuk timbalguna dan kelulusan.
 9. Melaksankan bengkel kerja Aplikasi HRMIS sekurang-kurangnya sekali bagi setiap jabatan dalam tempoh SATU TAHUN
 10. Memastikan kertas persaraan wajib disediakan SATU TAHUN sebelum tarikh persaraan
 11. Memastikan jadual peperikasaan subjek jabatan diedarkan pada BULAN PERTAMA SETIAP TAHUN dan mengeluarkan keputusan peperiksaan dalam tempoh DUA MINGGU dari tarikh terima keputusan dari panel peperiksaan
 12. Memastikan perkhidmatan kaunseling diproses dan ditetapkan tarikh pertemuan dalam tempoh TIGA HARI bekerja
 13. Merancang dan melaksanakan sekurang-kurangnya DUA JENIS KURSUS SETAHUN bagi setiap kumpulan perkhidmatan
 14. Mengeluarkan sijil kursus :-
  1. Program Transformasi Minda
  2. Kursus-kursus Khas
 15. Sentiasa memberi perkhidmatan dan layanan yang mesra, dihormati, cekap, cepat dan tepat
Nama Tuan Haji Ismail Bin Abu
P.I.S II
Jawatan Setiausaha Bahagian
Gred N54

Pendidikan

 1. Sarjana Muda Ekonomi (Kep), Universiti Utara Malaysia

Jabatan Pernah Bertugas

Gelaran Jawatan Pejabat / Jabatan Tempoh
Penolong Pentadbir Tanah Pejabat Tanah Batu Pahat 01.08.1997 – 31.12.2003
Penolong Pentadbir Tanah Pejabat Tanah Muar 01.01.2004 – 31.12.2004
Penolong Pentadbir Tanah 1 Pejabat Tanah Mersing 01.01.2005 – 31.01.2007
Setiausaha Majlis Perbandaran Kulai 01.02.2007 – 31.05.2011
Yang Dipertua Majlis Daerah Segamat 01.06.2011 – 16.08.2014
Pentadbir Tanah Pejabat Tanah Kluang 17.08.2014 – 20.06.2015
Yang Dipertua Majlis Perbandaran Kluang 21.06.2015 – 16.01.2017
Setiausaha Bahagian Bahagian Pengurusan Sumber Manusia 17.01.2017 – Sekarang
X