Local Government Department

Department / Unit:Bahagian Kerajaan Tempatan sukkt_ketua_jabatan
Address:Bahagian Kerajaan Tempatan,
Aras 2,
Bangunan Dato’ Abdul Rahman Andak,
Kota Iskandar,
79503 Iskandar Puteri, Johor
Head of Department:Encik Mohd Khir Johari bin Salleh
Tel No.:07-2666380 / 07-2666390
Fax No.:07-2909290

Objective

Objektif Jabatan terbahagi kepada tiga dan ianya berteraskan kepada prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Baru:

 1. Meninggikan kualiti hidup komuniti tempatan dengan mengadakan prasarana yang lengkap sejajar dengan Dasar Kerajaan.
 2. Mengadakan khidmat bantuan kepada Pihak Berkuasa Tempatan untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab mereka dengan lebih berkesan.
 3. Menyalurkan Undang-Undang dan Dasar-Dasar Kerajaan daripada Kementerian yang telah diluluskan/ditimbangkan oleh Kerajaan Negeri supaya dilaksanakan.

Function

Peranan dan Fungsi Jabatan:

 1. Menyalurkan peruntukan dari pihak Kerajaan Negeri/Persekutuan kepada Pihak Berkuasa Tempatan bagi melaksanakan projek-projek kemudahan awam yang telah dikenal pasti seperti mengetar/ membaiki jalan raya, pembinaan balai raya, pasar awam dan kawasan rekreasi.
 2. Memberi bantuan khidmat dari segi teknikal dan kepakaran di dalam bidang projek-projek yang dilaksanakan.
 3. Memainkan peranan untuk mengawasi segala perkembangan di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan dalam aspek berikut:
  • Peluasan Kawasan-Kawasan Majlis
  • Anggaran Belanjawan Tahunan Majlis; dan
  • Pelantikan Ahli-ahli Majlis
 4. Agensi Sistem Pengumpulan Maklumat bagi Pihak Berkuasa Tempatan.
 5. Mengawal dan mengawasi perlaksanaan dan pemakaian semua undang-undang yang berkaitan di peringkat Majlis.

sukkt_ketua_jabatan

 

Name:Mohd Khir Johari bin Salleh
Designation:Ketua Penolong Setiausaha
Grade:N48 (Memangku N52)
Date of Birth:4 February 1960

Education

 1. Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan dengan Kepujian

Jabatan Pernah Bertugas

Bil.DesignationAgencyYear
1.Pejabat Pendidikan Negeri Johor01 Febuari 1981
2.Pejabat Audit Sekolah Johor Bahru01 November 1991
3.Pejabat Tanah Pontian05 Ogos 1997
4.Pejabat Tanah Daerah Kluang01 Mei 2002
5.Majlis Daerah Simpang Renggam01 Januari 2005
6.Majlis Daerah Pontian01 Febuari 2006
7.Pejabat Daerah Pontian16 Januari 2008
8.Yang Di PertuaMajlis Daerah Yong Peng01 Jun 2011
9.Setiausaha BahagianPejabat Setiausaha Kerajaan Johor Bahagian Kerajaan Tempatan03 Jun 2013
Bantu kami perbaiki perkhidmatan kami dengan maklumbalas anda.
Kajian Kepuasan Pelawat Portal
close-image
X