Local Government Department

Department / Unit:Bahagian Kerajaan Tempatan 
Address:Bahagian Kerajaan Tempatan,
Aras 2,
Bangunan Dato’ Abdul Rahman Andak,
Kota Iskandar,
79503 Iskandar Puteri, Johor
Head of Department:Tuan Haji Muzaldin Bin Haji Mohamed
Tel No.:07-2666380 / 07-2666390
Fax No.:07-2909290

Objective

Objektif Jabatan terbahagi kepada tiga dan ianya berteraskan kepada prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Baru:

 1. Meninggikan kualiti hidup komuniti tempatan dengan mengadakan prasarana yang lengkap sejajar dengan Dasar Kerajaan.
 2. Mengadakan khidmat bantuan kepada Pihak Berkuasa Tempatan untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab mereka dengan lebih berkesan.
 3. Menyalurkan Undang-Undang dan Dasar-Dasar Kerajaan daripada Kementerian yang telah diluluskan/ditimbangkan oleh Kerajaan Negeri supaya dilaksanakan.

Vision

Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor Bahagian Kerajaan Tempatan sebagai peneraju transformasi ke arah Pihak Berkuasa Tempatan, Zoo Negeri Johor dan Pusat Rekreasi Kolam Air Panas Muar yang unggul.

Mission

Sebagai agensi utama kepada Pihak Berkuasa Tempatan dalam memberikan perkhidmatan perbandaran yang cekap dan dinamik termasuk pengurusan Zoo Negeri Johor dan Pusat Rekreasi Kolam Air Panas Muar yang mesra pengunjung ke arah pembangunan dan kehidupan yang mampan dan sejahtera.

Function

Peranan dan Fungsi Jabatan:

 1. Menyalurkan peruntukan dari pihak Kerajaan Negeri/Persekutuan kepada Pihak Berkuasa Tempatan bagi melaksanakan projek-projek kemudahan awam yang telah dikenal pasti seperti mengetar/ membaiki jalan raya, pembinaan balai raya, pasar awam dan kawasan rekreasi.
 2. Memberi bantuan khidmat dari segi teknikal dan kepakaran di dalam bidang projek-projek yang dilaksanakan.
 3. Memainkan peranan untuk mengawasi segala perkembangan di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan dalam aspek berikut:
  • Peluasan Kawasan-Kawasan Majlis
  • Anggaran Belanjawan Tahunan Majlis; dan
  • Pelantikan Ahli-ahli Majlis
 4. Agensi Sistem Pengumpulan Maklumat bagi Pihak Berkuasa Tempatan.
 5. Mengawal dan mengawasi perlaksanaan dan pemakaian semua undang-undang yang berkaitan di peringkat Majlis.
 • Menyalurkan maklumat / arahan Kerajaan Persekutuan / Negeri kepada Pihak Berkuasa Tempatan       dalam masa tujuh (7) hari bekerja.
 • Menyalurkan undang-undang dan Dasar Kerajaan daripada Kementerian yang telah diluluskan / ditimbangguna oleh Kerajaan Negeri dalam masa tujuh (7) hari bekerja kepada Pihak Berkuasa Tempatan.
 • Menghantar baucer-baucer yang telah lengkap dengan dokumen sokongan kepada jabatan Akauntan Negara / Perbendeharaan Negeri dalam masa sepuluh (10) hari bekerja.
 • Menyediakan kertas kerja permohonan Tambahan / Pindah Peruntukan yang telah lengkap dimajukan oleh pihak Berkuasa Tempatan kepada Kerajaan Negeri dalam masa tujuh (7) hari bekerja.

Nama:Tuan Haji Muzaldin Bin Haji Mohamed
Jawatan:Setiausaha Bahagian
Gred:N54

Pendidikan

 1. Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian
  (Universiti Pertanian Malaysia)

Jabatan Pernah Bertugas

Bil.JawatanJabatanTempoh
1.Penolong Pentadbir TanahPejabat Tanah Segamat01.02.1993 – 31.12.2003
2.Penolong SetiausahaPejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Cawangan Perumahan1.1.2004 – 31.12.2004
3.Penolong Pentadbir TanahPejabat Tanah Pontian1.1.2005 – 1.3.2006
4.SetiausahaSuruhanjaya Perkhidmatan Awam Johor2.3.2006 – 31.12.2007
5.SetiausahaMajlis Perbandaran Kluang1.1.2008 – 31.5.2011
6.Pentadbir TanahPejabat Tanah Segamat1.6.2011 – 2.07.2016
7.Timbalan Pengarah Unit Swadaya Negeri JohorUnit Perancang Ekonomi3.07.2016 – 31.12.2017
8.Setiausaha BahagianPejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Bahagian Kerajaan Tempatan1.1.2018 – Sekarang
X