Halaman Utama

Info Jabatan

Bahagian / Unit:Bahagian Sains Teknologi & ICT Negeri Johor
Alamat:Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor,
Bahagian Sains Teknologi & ICT,
Aras 1,
Bangunan Dato’ Jaafar Muhammad,
Kota Iskandar,
79503 Iskandar Puteri, Johor
Ketua Jabatan:Puan Norliyati Binti Md Nor
Tel:07-2666660 / 07-2666661
Faks:07-266 1667

Objektif

 1. Merancang, Menyelaras, Meningkatkan Dan Memperkembangkan Budaya Penggunaan Teknologi Maklumat Dalam Pentadbiran dan Pengurusan Kerajaan Negeri.
 2. Memberi Perkhidmatan Teknologi Maklumat Yang Cekap Dan Berkesan Kepada Jabatan Kerajaan Mengikut Perkembangan Teknologi Semasa Yang Sesuai.
 3. Mengurus Dan Menyelenggara Infrastruktur ICT, Network Control Centre (NCC), Pangkalan Data Negeri, Perkakasan, Perisian Dan Aplikasi Sistem.
 4. Menganjur Dan Menyelaras Program Pendidikan, Latihan, Kemahiran Dan Penghayatan Sains, Teknologi dan Teknologi Maklumat.
 5. Menyelaras dan Memantau Pelaksanaan Projek MSC dan Program K-Ekonomi Negeri Johor.

Visi

Untuk Menjadi Peneraju Perkhidmatan ICT Yang Terunggul Bagi Memodenkan Perkhidmatan Awam Negeri Johor

Fungsi

 1. Memberi khidmat nasihat dan perundingan berkaitan teknologi maklumat kepada Jabatan/Agensi Negeri dalam usaha meningkatkan kecekapan dan efisiensi mereka;
 2. Membuat kajian, penilaian dan memberi maklumbalas atas cadangan projek pengkomputeran baru yang dikemukakan;
 3. Melaksanakan pembangunan sistem aplikasi komputer dan penyelenggaraan sistem di jabatan/agensi Kerajaan dengan kerjasama pembekal yang telah dilantik;
 4. Membuat pemantauan dan penyelarasan bagi projek-projek ICT yang dibiayai oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Antaranya adalah seperti berikut:
  1. Sistem Hasil Tanah Johor (SHTJ);
  2. Sistem Pengurusan Perumahan Perumahan (SPPJ);
  3. Sistem Pengurusan Perumahan Lot Bumiputera (Putera);
  4. Sistem Pendaftaran Terbuka (SPT);
  5. SISPEN, MyGDI, E-PBT (Teknikal);
  6. Penyelaras Keselamatan ICT;
  7. Pelaksanaan Projek-projek E-Government dari Kerajaan Persekutuan.
 5. Menyelenggara Laman Web Rasmi Kerajaan Negeri Johor;
 6. Membuat pemantauan, membantu dan membuat penyelarasan bagi pembangunan Laman Web Jabatan Kerajaan Negeri;
 7. Merancang, melaksana dan menyelenggara jaringan data LAN, WAN (Intranet) dan kemudahan internet dan e-mel jabatan;
 8. Merancang, mengkaji dan melaksana polisi keselamatan bagi infrastruktur ICT jabatan, rangkaian intranet dan internet;
 9. Merancang,melaksana dan menyelenggara peralatan dan prasarana ICT jabatan;
 10. Merancang dan menganjurkan program teknologi maklumat samada berbentuk kursus, latihan, bengkel, seminar atau pertandingan secara kerjasama dengan jabatan atau pihak yang dikenalpasti bagi Program Pembudayaan IT;
 11. Menyediakan tempat dan tenaga pengajar bagi latihan/kursus komputer
 12. Membuat pemantauan serta keberkesanan program-program teknologi maklumat yang telah dan sedang dilaksanakan di jabatan Kerajaan Negeri melalui Program Audit Pengurusan Teknologi Maklumat;
 13. Menjadi ahli dalam Jawatankuasa Pengurusan, Teknikal dan Pengguna bagi sistem-sistem Pengkomputeran yang sedang berjalan;
 14. Menjadi urusetia bagi Jawatankuasa Pengkomputeran Negeri Johor seperti:
  1. Jawatankuasa Pemandu ICT Negeri Johor;
  2. Jawatankuasa Perlupusan Peralatan Komputer Negeri Johor;
  3. Jawatankuasa Sebutharga dan Tender bagi Perolehan Berkaitan Teknologi Maklumat.
Latar Belakang

Latar Belakang

Unit Perkhidmatan Komputer telah ditubuhkan atas cadangan yang diluluskan pada Januari 1984 oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor.

Pada Disember 1984,Kerajaan Negeri telah meluluskan pembelian komputer burroughs B1990S untuk Perbendaharaan  Johor dan ia menjadi asas Penubuhan Perkhidmatan Komputer Johor (UPKJ).UPKJ pada masa itu telah menjadi tempat rujukan bagi projek-projek pengkomputeran dan pusat data (data center) bagi pembangunan dan penyelenggaraan sistem yang dibangunkan untuk Kerajaan Negeri khususnya bagi Cawangan Perumahan,Perbendaharaan,Pejabat Tanah dan Galian serta Pejabat Tanah Daerah.Bagaimana pun pada akhir tahun 1996,dimana Kerajaan Negeri melaksanakan Projek Prasarana Maklumat Johor (JII),melalui Kumpulan Prasarana Rakyat Johor (KPRJ),tugas-tugas untuk pembangunan sistem di bawah JII,penyelenggaraan sistem dan pusat data telah diletakkan di bawah MINDA Rakyat Johor Sdn Bhd,sebuah anak syarikat KPRJ.Separuh dari kakitangan kontrak di bawah UPKJ juga telah diserapkan ke dalam MINDA.

Pada akhir tahun 2002,Kerajaan Negeri telah memutuskan bahawa fungsi MINDA diambil alih oleh Unit Perkhidmatan Komputer.Oleh kerana terdapat tambahan fungsi untuk menggalakkan dan mempromosikan aktiviti-aktiviti Sains dan Teknologi,nama Unit Perkhidmatan Komputer ditukar kepada Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor.

Pada tahun 2016, nama Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor telah ditukar kepada Bahagian Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor.

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

Bagi memberi perkhidmatan teknologi maklumat yang cekap dan berkesan kepada Kerajaan Negeri dan semua jabatan serta agensi di bawahnya.

Kami kakitangan Bahagian Sains Teknologi Dan ICT Negeri Johor berjanji

 1. Akan memastikan infrastruktur rangkaian, sistem serta perkhidmatan yang disediakan sentiasa beroperasi dengan baik.
 2. Akan berusaha memenuhi keperluan pembangunan sistem, aset ICT, rangkaian serta latihan ICT kepada penjawat awam.
 3. Akan bertindak kepada aduan Jabatan pengguna dalam masa kurang dari 2 jam.
 4. Akan memberi khidmat nasihat mengenai masalah berkaitan teknologi maklumat kepada Jabatan/pengguna.
 5. Akan bertindak serta-merta di atas segala pertanyaan berhubung dengan teknologi maklumat.
 6. Akan memberi latihan teknologi maklumat kepada sekurang-kurangnya 20 orang anggota sektor awam setiap bulan.
Profil Ketua Jabatan

Profil Ketua Jabatan

Maklumat Sedang Dikemaskini

Carta Organisasi

Carta Organisasi