Pencapaian Piagam Pelanggan

JANJIBULANMENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGANTIDAK MENEPATI TEMPOH MASA STANDARD PIAGAM PELANGGANJUMLAH
JUMLAH MENEPATI STANDARD% MENEPATI STANDARDJUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD% TIDAK MENEPATI STANDARD
Memastikan Portal Rasmi Kerajaan Negeri Johor boleh diakses setiap masa 24 jam sehariJanuari
Februari
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
September
Oktober
November
Disember
Memastikan semua pertanyaan/aduan dijawab dalam tempoh 3 hari bekerjaJanuari
Februari
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
September
Oktober
November
Disember