Pencapaian Piagam Pelanggan

JANJI BULAN MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH
JUMLAH MENEPATI STANDARD % MENEPATI STANDARD JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD % TIDAK MENEPATI STANDARD
Memastikan Portal Rasmi Kerajaan Negeri Johor boleh diakses setiap masa 24 jam sehari Januari 30 hari 7 jam 94.35% 1 hari 17 jam 5.65‬% 31
Februari 26 hari 23 jam 89.35% 3 hari 55 minit 10.65% 29
Mac 30 hari 23 jam 99.78% 1 jam 36 minit 0.22% 31
April 30 hari 100% n/a 0% 30
Mei 31 hari 100% n/a 0% 31
Jun 30 hari 99.93% 31 minit 0.07% 30
Julai 31 hari 99.95% 21 minit 0.05% 31
Ogos 30 hari 98.05% 1 hari 1 jam 1.95% 31
September 29 hari 20 jam 99.44% 4 jam 3 minit 0.56% 30
Oktober
November
Disember
Memastikan semua pertanyaan/aduan dijawab dalam tempoh 3 hari bekerja Januari n/a  n/a  n/a  n/a  n/a
Februari  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a
Mac n/a n/a n/a n/a n/a
April n/a n/a n/a n/a n/a
Mei n/a n/a n/a n/a n/a
Jun n/a n/a n/a n/a n/a
Julai n/a n/a n/a n/a n/a
Ogos n/a n/a n/a n/a n/a
September n/a n/a n/a n/a n/a
Oktober
November
Disember n/a n/a n/a n/a n/a
l