Pencapaian Piagam Pelanggan

JANJIBULANMENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGANTIDAK MENEPATI TEMPOH MASA STANDARD PIAGAM PELANGGANJUMLAH
JUMLAH MENEPATI STANDARD% MENEPATI STANDARDJUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD% TIDAK MENEPATI STANDARD
Memastikan Portal Rasmi Kerajaan Negeri Johor boleh diakses setiap masa 24 jam sehariJanuari30 hari 7 jam94.351 hari 17 jam5.65‬%31
Februari26 hari 23 jam89.353 hari 55 minit10.65%29
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
September
Oktober
November
Disember
Memastikan semua pertanyaan/aduan dijawab dalam tempoh 3 hari bekerjaJanuarin/a n/a n/a n/a n/a
Februari n/a n/a n/a n/a n/a
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
September
Oktober
November
Disembern/an/an/an/an/a