Info Jabatan

Bahagian / Unit : Jabatan Landskap Negeri Johor
Alamat : Jabatan Landskap Negeri Johor,
Aras 1,
Bangunan Dato’ Jaafar Muhammad,
Kota Iskandar,
79503 Iskandar Puteri, Johor
Ketua Jabatan : Encik Mustafa Kamal Bin Abdullah
Tel : 07-290 9090 / 266 6226
Faks : 07-2909094

Misi

Menjadikan Johor Sebuah Negeri Dalam Taman Secara Menyeluruh Terancang Dan Bersifat mampan

Visi

 1. Mewujudkan Negeri Dalam Taman Dengan Persekitaran Kehidupan Yang Selesa, Ceria, Bersih, Dan Indah.
 2. Mewujudkan ruang landskap dalam setiap projek pembangunan serta menentukan kemudahan rekreasi dan landskap sejajar dengan keperluan pengguna.
 3. Mewujudkan landskap mampan, berfungsi dan secara menyeluruh di Bandar dan desa.
 4. Meningkatkan kepenggunaan teknologi peralatan perlandskapan dan kepelbagaian sepsis tanaman landskap.
 5. Membangunkan pengkalan data maklumat-maklumat perlandskapan.
 6. Mewujudkan warga johor yang berpengetahuan, berdisiplin dan cintakan persekitaran yang indah serta bersih.

Objektif

 1. Menggubal dasar serta merangka strategi dan program pembangunan Landskap Negeri Johor
 2. Mengawal dan memacu pembangunan Landskap Negeri
 3. Melaksanakan projek-projek pembangunan landskap Negeri
 4. Menyelaras dan memantau projek Landskap Persekutuan di Johor
 5. Mendidik masyarakat terhadap fungsi dan kepentingan landskap

Fungsi

 1. Mewujudkan Negeri Dalam Taman dengan persekitaran kehidupan yang selesa, ceria, bersih dan indah.
 2. Mewujudkan ruang landskap dalam setiap projek pembangunan serta menentukan kemudahan rekreasi dan landskap sejajar dengan keperluan pengguna.
 3. Mewujudkan landskap mampan, berfungsi dan secara menyeluruh di bandar dan desa.
 4. Meningkatkan kepenggunaan teknologi peralatan perlandskapan dan kepelbagaian spesis tanaman landskap.
 5. Membangunkan pengkalan data maklumat-maklumat perlandskapan.
 6. Mewujudkan warga Johor yang berpengetahuan, berdisplin dan cintakan persekitaran yang indah serta bersih.