Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian

Bil Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online 2020
Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember
1. Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)
– Pendaftaran pengguna baru 74 86
– Aduan diterima 97 85
2. Sistem Nikah, Cerai & Rujuk (e-NCR)
– Pendaftaran pengguna baru 3485 3468
– Permohonan kebenaran bernikah 5718 4628
3. Sistem e-Latihan
– Pendaftaran pengguna baru 64 59
– Pendaftaran kursus 245 186
– Kursus yang dijalankan 0 0
– Peserta kursus 0 0
4. Sistem Perumahan Johor (e-Rumah)
– Pendaftaran pengguna baru 6485 7485
– Permohonan rumah mampu milik 6452 6584
5. Johor e-Payment Portal
– Jumlah transaksi bayaran 9,748 8,348
– Jumlah kutipan (bundar) (RM) 2.40 juta 1.64 juta
6. Sistem Persuratan Kerajaan Negeri Johor
– Jumlah surat masuk 7152 5418
– Jumlah surat keluar 268 348
7. Sistem Permohonan Keluar Negara Johor
– Jumlah Permohonan Keluar Negara Persendirian 143 190
– Jumlah Permohonan Keluar Negara Haji 0 0
– Jumlah Permohonan Keluar Negara Umrah 48 67
– Jumlah Permohonan Menghadiri Persidangan, Seminar dan Lawatan Rasmi ke Luar Negeri 15 24
l