Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian

Bil Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online 2019
Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember
1. Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)
– Pendaftaran pengguna baru
– Aduan diterima
2. Sistem Nikah, Cerai & Rujuk (e-NCR)
– Pendaftaran pengguna baru
– Permohonan kebenaran bernikah
3. Sistem Maklumat Pelajar Praktikal
– Permohonan praktikal
4. Sistem e-Latihan
– Pendaftaran pengguna baru
– Pendaftaran kursus
– Kursus yang dijalankan
– Peserta kursus
5. Sistem Perumahan Johor (e-Rumah)
– Pendaftaran pengguna baru
– Permohonan rumah mampu milik
6. Johor e-Payment Portal
– Jumlah transaksi bayaran
– Jumlah kutipan (bundar) (RM)