Entries by Pentadbir Portal

Nama Baru Nusajaya

Adalah dengan hormatnya merujuk kepada keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor pada 09.09.2015 dan surat Pentadbiran ini bilangan SUKJ.100-2/5/2 (13) bertarikh 7 Januari 2016 mengenai perkara di atas. Sukacita dimaklumkan bahawa nama Nusajaya hendaklah ditukar kepada nama lskandar Puteri berkuatkuasa serta merta. Sekian dimaklumkan, terima kasih. [button type=”anchor” target=”_self” link=”/wp-content/uploads/2016/02/Surat_Edaran_SUKJ_100-w_5_2_20.pdf” color=”red” size=”default” icon=”moon-download”]Rujukan: Surat Edaran bil […]

Penguatkuasaan Penggunaan Nama Kulai, Tangkak & Iskandar Puteri

Adalah dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas. Sebagaimana yang tuan sedia maklum bahawa nama Kulai, Tangkak dan lskandar Puteri telah pun berkuatkuasa penggunaannya. Sehubungan dengan itu, dipohon kerjasama pihak tuan agar dapat mengambil tindakan susulan terhadap pertukaran nama tersebut di papan tanda jalan dan premis-premis serta mana-mana tempat atau kawasan yang berkaitan. Sekian untuk […]