Perhatian kepada petender

Terdapat perubahan spesifikasi pada Tender BSTICT T/01/2019. Sila rujuk pada emel yang telah didaftarkan oleh petender semasa membeli dokumen tender tersebut.