Nota

Permohonan hendaklah menggunakan borang yang boleh diperolehi di pejabat Jabatan Diraja Johor dengan cara datang sendiri pada waktu pejabat atau mengirimkan sampul surat berukuran 4″ x 9″ bersetem 60 sen dan beralamat sendiri dengan mencatatkan “PERMOHONAN BORANG” di sudut sebelah atas kiri sampul surat.