Unit Integriti

Info Jabatan

Bahagian / Unit:Unit Integriti
Alamat:Unit Integriti,
Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor,
d/a Bahagian Khidmat Pengurusan,
Aras 1, Bangunan Dato’ Jaafar Muhammad,
Kota Iskandar,
79000 Iskandar Puteri, Johor.
Ketua Jabatan:Md Rozamusliadi Bin Roslan
Tel:07-266 6070 / 07-266 6071
Faks:07-290 9022 / 07-299 9955

 

Objektif

Menyepadukan semua pengurusan yang berkaitan dengan integriti di bawah sebuah unit yang khusus supaya inisiatif-inisiatif pengistitusian integiriti, tadbir urus, pematuhan, pencegahan, pengesanan salah laku dan tindakan punitif dapat dilaksanakan secara lebih fokus, terancang, efisien dan mencapai prestasi kerja yang optimum.

Visi

Menjadi penyumbang utama ke arah pengukuhan budaya kerja berintegriti  dan tadbir urus cemerlang jabatan / agensi kerajaan di bawah pentadbiran kerajaan Negeri Johor.

Misi

Memupuk nilai murni berintegriti di kalangan anggota perkhidmatan dan menerapkan amalan tadbir urus cemerlang dalam perkhidmatan awam Negeri Johor.

Fungsi

Tadbir Urus
Memastikan pengawalan tadbir urus yang baik dengan pelaksanaan pelaporan yang berkesan melalui Jawatankuasa Integriti Dan Tadbir Urus (JITU).

Pengukuhan
Pengukuhan integriti dimana pelbagai pembudayaan dan penginstitusian integriti dalam organisasi melalui program, kursus serta bengkel amalan integriti.

Pengurusan Aduan
Aduan diterima dan didaftarkan, dianalisa, disalurkan kepada jabatan yang berkaitan agar maklumat aduan ditadbir urus dengan baik.

Pematuhan
Memastikan undang-undang dan pekeliling dipatuhi. Manakala teguran atau penambahbaikan prosedur terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa di mana pengesyoran tindakan penambahbaikan dimajukan kepada Kerajaan Negeri.

Piagam Pelanggan

  1. Memastikan setiap aduan yang diterima diberikan maklum balas awal dalam tempoh tiga (15) hari berkerja dari tarikh aduan diterima.
  2. Mesyuarat JTK Kerja JITU diadakan 3 kali setahun mengikut takwim.
  3. Memastikan pengurusan program berkaitan integriti, nilai-nilai murni dan pembangunan insan mencapai sekurang-kurangnya 80% tahap kepuasan pelanggan.
Nama:Encik Md. Rozamusliadi Bin Roslan
Jawatan:Ketua Unit Integriti, Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
Gred:N52

Pendidikan

  1. Sarjana Sains (Pentadbiran & Pembangunan Tanah), Universiti Teknologi Malaysia.
  2. Ijazah Sarjana Muda Sains (Pentadbiran & Pembangunan Tanah) Universiti Teknologi Malaysia.

Jabatan Pernah Bertugas

 

Gelaran JawatanPejabat/JabatanTempoh
Penolong Pentadbir TanahPejabat Daerah/Tanah Daerah Kecil Kulai16.01.2002 – 31.12.2004
Penolong Pentadbir TanahPejabat Tanah Daerah Kulai01.01.2005 – 31.01.2007
Penolong Pentadbir Tanah (Pembangunan Tanah Dan Pelupusan)Pejabat Tanah Mersing01.02.2007 – 31.05.2011
Pegawai TadbirJabatan Pengairan Dan Saliran01.06.2011 – 02.06.2013
Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan)Pejabat Daerah Segamat03.06.2013 – 01.01.2015
Penolong Pegawai DaerahPejabat Daerah Johor Bahru01.01.2015 – 15.03.2016
Timbalan PengarahPejabat Setiausaha Kerajaan Johor Bahagian Sains Dan ICT Negeri Johor16.03.2016 – 31.12.2017
Ketua Unit IntegritiUnit Integriti, Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor01.01.2018 – sekarang
X