Audit Dalam

Bahagian / Unit : Audit Dalam uad_ketua_jabatan
Alamat : Audit Dalam,
Aras 1,
Bangunan Dato’ Jaafar Muhammad,
Kota Iskandar,
79000 Iskandar Puteri, Johor
Ketua Jabatan : Tuan Haji Mohd. Idris Bin Kaparawi
Tel : 07-2666150
Faks :

Objektif

 1. Membantu sesebuah organisasi mencapai matlamatnya melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan tadbir urus.
 2. Bertindak sebagai penyokong dalam memberi perkhidmatan yang berkualiti dan berterusan serta mewujudkan tenaga kerja yang berilmu, berkemahiran serta bertanggungjawab.
 3. Menyediakan dan memberi kemudahan perolehan maklumat terkini serta menyeluruh terhadap prosedur jabatan/agensi kerajaan kepada masyarakat bagi menjamin ketelusan sistem penyampaian dan perkhidmatan pelanggan.

Visi

Menjadi penyumbang utama ke arah kecemerlangan akauntibiliti tadbir urus jabatan/agensi kerajaan di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Johor.

Misi

Melaksanakan pengauditan secara professional, berintegriti, berkualiti dan telus kearah meningkatkan akauntibiliti tadbir urus jabatan/agensi kerajaan di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Johor.

Fungsi

 • Menilai secara teratur dan sistematik operasi jabatan / agensi kerajaan dari segi kesempurnaan, kecekapan, keekonomian dan keberkesanannya.
 • Mencadangkan tindakan yang harus diambil untuk meningkatkan kawalan dalaman yang perlu bagi:
  • pengurusan kewangan, perakaunan dan operasi yang kukuh;
  • memastikan pematuhan terhadap dasar, undang-undang, peraturan, prosedur dan pekeliling;
  • menentukan keberkesanan, kecekapan dan keselamatan penggunaan ICT;
  • memastikan aset dan kepentingan jabatan / agensi kerajaan dilindungi dari segi kehilangan, penipuan dan penyelewengan; dan
  • membantu mengukuhkan kesempurnaan semua rekod, perakaunan, sistem maklumat pengurusan dan kawalan dalaman sedia ada.
 • Mencadangkan tindakan yang harus diambil oleh jabatan / agensi kerajaan apabila penipuan, peyelewengan dan ketidakcekapan telah dikesan.
 • Memastikan ketua jabatan / agensi kerajaan mengambil tindakan terhadap teguran yang dibangkitkan.
 • Mengaudit dan memantau prestasi perbelanjaan pembangunan jabatan-jabatan kerajaan yang memperolehi peruntukan pembangunan.
 • Menyediakan Rancangan Audit Tahunan dan Laporan Tahunan Audit Dalam kepada Jawatankuasa Audit Kerajaan Negeri Johor dan Kementerian Kewangan Malaysia.
 • Membentangkan laporan audit dalam di Mesyuarat Jawatankuasa Audit Kerajaan Negeri Johor.
 • Menjalankan penyiasatan yang diarahkan oleh Setiausaha Kerajaan Johor dan Jawatankuasa Audit Kerajaan Negeri Johor dari semasa ke semasa.
 • Menjalankan kajian prestasi bagi mengenalpasti kesempurnaan, kecekapan, keekonomian dan keberkesanan sesuatu program atau projek jabatan.
 • Memantau dan menyelaras penemuan di dalam Laporan Ketua Audit Negara.
 • Memberi maklumbalas dan laporan kepada Kementerian Kewangan Malaysia serta Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.
 • Mengemukakan Laporan Audit Pengurusan kepada auditi dalam tempoh 1 bulan dari tarikh penerimaan Laporan Audit yang lengkap daripada Pasukan Audit Pengurusan.
 • Mengemukakan Laporan Audit Pengurusan Kewangan (AI) kepada auditi dalam tempoh 3 bulan dari tarikh pemeriksaan audit.
 • Mengemukakan Laporan Audit Prestasi kepada auditi dalam tempoh 6 bulan dari tarikh pemeriksaan audit.
 • Mengemukakan Laporan Pemeriksaan Mengejut kepada auditi dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pemeriksaan audit.
 • Mengemukakan Laporan Audit Pengurusan Perolehan kepada auditi dalam tempoh 3 bulan dari tarikh pemeriksaan audit.
 • Mengemukakan Laporan Audit Pengurusan Aset Kerajaan kepada auditi dalam tempoh 3 bulan dari tarikh pemeriksaan audit.
 • Mengemukakan Laporan Pemantauan Audit kepada auditi mengikut keutamaan isu-isu yang dibangkitkan sama ada dalam Laporan Ketua Audit Negara atau Laporan Unit Audit Dalam.
 • Mengemukakan Laporan Susulan Audit kepada auditi mengikut keutamaan isu-isu yang dibangkitkan sama ada dalam Laporan Ketua Audit Negara atau Laporan Unit Audit Dalam.
 • Mengemukakan Laporan Pemeriksaan Baki Awal Aset kepada Pejabat Perbendaharaan Negeri Johor mengikut arahan pihak atasan dari semasa ke semasa.
 • Mengemukakan Laporan Siasatan atas arahan pihak atasan mengikut keperluan audit dan isu-isu yang dibangkitkan.
 • Mengemukakan Rancangan Audit Tahunan yang telah diluluskan oleh YB Setiausaha Kerajaan Johor kepada Perbendaharaan Malaysia selewat-lewatnya pada 31 Januari tahun semasa.
 • Mengemukakan Laporan Tahunan Audit Dalam kepada Perbendaharaan Malaysia selewat-lewatnya 31 Mac tahun berikutnya.
Nama Tuan Haji Mohd. Idris Bin Kaparawi
Jawatan Ketua Unit Audit Dalam
Gred N52 (Terbuka)
Gred Hakiki N48

Pendidikan

 1. Master in Business Administration – The Nottingham Thrent University

Jabatan Pernah Bertugas

16.05.1991 – 31.05.1991 Pej. SUKJ Cawangan Pentadbiran
01.06.1991 – 15.01.2000 Pej. Unit Perancangan Ekonomi Negeri Johor -Bahagian Penswastaan
16.01.2000 – 15.02.2002 Pej. Tanah Johor Bahru
16.02.2002 – 31.12.2002 Pej. SUKJ Cawangan Pentadbiran
01.01.2003 – 20.04.2003 Yayasan Pelajaran Johor
21.04.2003 – 02.06.2013 Badan Kawal Selia Air Johor
03.06.2013 – 30.11.2014 Pej. Tanah Kulai
01.12.2014 – 15.04.2015 Perbadanan Islam Johor Sdn. Bhd.
16.04.2015 – Sekarang Pej. SUKJ Unit Audit Dalam
X