Bahagian Kerajaan Tempatan

Bahagian / Unit:Bahagian Kerajaan Tempatan 
Alamat:Bahagian Kerajaan Tempatan,
Aras 2,
Bangunan Dato’ Abdul Rahman Andak,
Kota Iskandar,
79503 Iskandar Puteri, Johor
Ketua Jabatan:Encik Muzaldin Bin Haji Mohamed
Tel:07-2666380 / 07-2666390
Faks:07-2909290

Objektif

Objektif Jabatan terbahagi kepada tiga dan ianya berteraskan kepada prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Baru:

 1. Meninggikan kualiti hidup komuniti tempatan dengan mengadakan prasarana yang lengkap sejajar dengan Dasar Kerajaan.
 2. Mengadakan khidmat bantuan kepada Pihak Berkuasa Tempatan untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab mereka dengan lebih berkesan.
 3. Menyalurkan Undang-Undang dan Dasar-Dasar Kerajaan daripada Kementerian yang telah diluluskan/ditimbangkan oleh Kerajaan Negeri supaya dilaksanakan.

Fungsi

Peranan dan Fungsi Jabatan:

 1. Menyalurkan peruntukan dari pihak Kerajaan Negeri/Persekutuan kepada Pihak Berkuasa Tempatan bagi melaksanakan projek-projek kemudahan awam yang telah dikenal pasti seperti mengetar/ membaiki jalan raya, pembinaan balai raya, pasar awam dan kawasan rekreasi.
 2. Memberi bantuan khidmat dari segi teknikal dan kepakaran di dalam bidang projek-projek yang dilaksanakan.
 3. Memainkan peranan untuk mengawasi segala perkembangan di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan dalam aspek berikut:
  • Peluasan Kawasan-Kawasan Majlis
  • Anggaran Belanjawan Tahunan Majlis; dan
  • Pelantikan Ahli-ahli Majlis
 4. Agensi Sistem Pengumpulan Maklumat bagi Pihak Berkuasa Tempatan.
 5. Mengawal dan mengawasi perlaksanaan dan pemakaian semua undang-undang yang berkaitan di peringkat Majlis.

Nama:Muzaldin Bin Haji Mohamed
Jawatan:Setiausaha Bahagian
Gred:N54

Pendidikan

 1. Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian
  (Universiti Pertanian Malaysia)

Jabatan Pernah Bertugas

Bil.JawatanJabatanTempoh
1.Penolong Pentadbir TanahPejabat Tanah Segamat01.02.1993 – 31.12.2003
2.Penolong SetiausahaPejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Cawangan Perumahan1.1.2004 – 31.12.2004
3.Penolong Pentadbir TanahPejabat Tanah Pontian1.1.2005 – 1.3.2006
4.SetiausahaSuruhanjaya Perkhidmatan Awam Johor2.3.2006 – 31.12.2007
5.SetiausahaMajlis Perbandaran Kluang1.1.2008 – 31.5.2011
6.Pentadbir TanahPejabat Tanah Segamat1.6.2011 – 2.07.2016
7.Timbalan Pengarah Unit Swadaya Negeri JohorUnit Perancang Ekonomi3.07.2016 – 31.12.2017
8.Setiausaha BahagianPejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Bahagian Kerajaan Tempatan1.1.2018 – Sekarang
Bantu kami perbaiki perkhidmatan kami dengan maklumbalas anda.
Kajian Kepuasan Pelawat Portal
close-image
X