Aplikasi Atas Talian

Sistem Perumahan Johor

Sistem Perumahan Johor dibangunkan oleh Pejabat SUKJ Bahagian Perumahan, ianya merupakan satu sistem untuk membolehkan rakyat Johor memohon rumah mampu milik Johor secara online.

Sistem Perumahan Johor Manual Pengguna

Sistem eLATIHAN

Sistem eLATIHAN dibangunkan untuk Seksyen Latihan, Bahagian Sumber Manusia, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor dan Seksyen Latihan, Bahagian Sains Teknologi & ICT Negeri Johor, ianya merupakan satu sistem untuk mencapai sasaran peserta kursus anjuran SUKJ.

Manual Pengguna Sistem E-Latihan

Sistem GeoJohor

GeoJohor merupakan satu aplikasi Portal GunaTanah Negeri Johor. Ia mengandungi Pangkalan Data Spatial berasaskan Sistem Maklumat Geografi yang mengemblengkan sumber data dari pelbagai Jabatan / Agensi di Negeri Johor. Aplikasi ini merupakan sebagai Pusat Sehenti  – Pangkalan Data Spatial untuk rujukan semua pihak sama ada di sektor awam, swasta, akademik dam awam.

Sistem GeoJohor

Johor e-Payment Portal

Buka

Sistem Nikah, Cerai & Rujuk

Buka

eJAWAB Aduan Awam

Buka

Sistem Maklumat Pelajar Praktikal

Buka

Sistem Saham Wakaf Johor

Buka

Sistem Kawalan Vendor ICT

Buka

Sistem Perlesenan Johor

Buka

Sistem Pemantauan Kontraktor

Buka
X