Pencapaian Piagam Pelanggan

JanjiBulanMENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGANTIDAK MENEPATI TEMPOH MASA STANDARD PIAGAM PELANGGANJumlah
Jumlah Menepati Standard% Menepati StandardJumlah Tidak Menepati Standard% Tidak Menepati Standard
Memastikan Portal Rasmi Kerajaan Negeri Johor boleh diakses setiap masa 24 jam sehariJanuari1100%n/an/a1
Februari26 hari 14 jam94.92%1 hari 10 jam 5.08% 28
Mac 31 hari 99.93% 31 minit 0.07% 31
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
September
Oktober
November
Disember
Memastikan semua pertanyaan/aduan dijawab dalam tempoh 3 hari bekerjaJanuari1970%830%27
Februari 16 70% 7 30% 23
Mac 31 81.6% 7 18.4% 38
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
September
Oktober
November
Disember
JanjiBulanMENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGANTIDAK MENEPATI TEMPOH MASA STANDARD PIAGAM PELANGGANJumlah
Jumlah Menepati Standard% Menepati StandardJumlah Tidak Menepati Standard% Tidak Menepati Standard
Memastikan Portal Rasmi Kerajaan Negeri Johor boleh diakses setiap masa 24 jam sehariJanuari1100%n/an/a1
Februari1100%n/an/a1
Mac1100%n/an/a1
April1100%n/an/a1
Mei1100%n/an/a1
Jun1100%n/an/a1
Julai1100%n/an/a1
Ogos1100%n/an/a1
September 1100%n/an/a1
Oktober 1 100%n/an/a1
November 1 100% n/a n/a 1
Disember 1 100% n/a n/a 1
Memastikan semua pertanyaan/aduan dijawab dalam tempoh 3 hari bekerjaJanuari0100%n/an/a0
Februari0100%n/an/a0
Mac0100%n/an/a0
April0100%n/an/a0
Mei1100%n/an/a1
Jun0100%n/an/a0
Julai0100%n/an/a0
Ogos0100%n/an/a0
September 0100%n/an/a0
Oktober 0100%n/an/a0
November 16 69.57% 7 30.43% 23
Disember5 55.56% 4 44.44% 9
Bantu kami perbaiki perkhidmatan kami dengan maklumbalas anda.
Kajian Kepuasan Pelawat Portal
X