Profil Ketua Jabatan

Nama:Haji Zainal Bin Eran
Jawatan:Pengarah
Gred:N48
Tarikh Lahir:11 Julai 1966

Pendidikan

Kelulusan:Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan – Ekonomi (Kep), Universiti Sains Malaysia

Info Jawatan

Jabatan Pernah Bertugas:
  1. Penyelaras Projek, INTAN Kampus Wilayah Selatan Kluang
  2. Pegawai Khas Kepada YB Dato’ SUKJ, Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
  3. Penolong Pentadbir Tanah, Pejabat Tanah Batu Pahat
  4. Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan), Pejabat Daerah Batu Pahat
  5. Penolong Pentadbir Tanah I, Pejabat Tanah Muar
  6. Ketua Penolong Pegawai Daerah (Pembangunan), Pejabat Daerah Muar
  7. Yang Dipertua, Majlis Daerah Mersing
Bantu kami perbaiki perkhidmatan kami dengan maklumbalas anda.
Kajian Kepuasan Pelawat Portal
X