Profil Ketua Jabatan

jurutulis_ketua_jabatan

Nama:Shubanah Binti Yusuf
Jawatan:Ketua Penolong Setiausaha
Gred:N48 (Memangku N52)
Tarikh Lahir:7 November 1972
Mula Berkhidmat di SUKKT:18 Julai 2011
Jabatan sebelum:Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor

Pendidikan

  1. Ijazah Sarjana Muda Sastera & Sains Sosial Dengan Kepujian
  2. Ijazah sarjana Pentadbiran & Pembangunan Tanah

Pekerjaan

Tarikh Lantikan Pertama:1 Ogos 1997
Tarikh Sah Dalam Jawatan:22 Ogos 2000
Jabatan Pernah Bertugas:
  1. Pejabat Tanah Dan Galian Johor -5/8/1997
  2. Pejabat Sukj (Cawangan Pentadbiran -1/1/2005
  3. Upen ( Penolong Pengarah ) – 7/8/2006
  4. Jurutulis ( Setiausaha Kepada Jawatankuasa-Jawatankuasa) -15/9/2011
  5. Sukj (Bahagian Kerajaan Tempatan)- 18/7/2011
Bantu kami perbaiki perkhidmatan kami dengan maklumbalas anda.
Kajian Kepuasan Pelawat Portal
X