Office of Chief Minister of Johor

Department / Unit:Pejabat Menteri Besar Johorpmbj_ketua_jabatan
Address:Pejabat Menteri Besar Johor,
Aras 4,
Bangunan Dato’ Jaafar Muhammad, Kota Iskandar,
79503 Iskandar Puteri
Head of Department:Encik Mohd Ezzuddin Bin Sanusi
Tel No.:+607-266 6355 / +607-266 6365
Fax No.:

Objectives

 1. Menjadi pemacu kepada kecemerlangan pentadbiran dan kemajuan Negeri Johor.
 2. Merancang, melaksana dan menyelaras segala perkhidmatan kepada masyarakat dengan mengamalkan konsep Kerajaan Berwawasan, Adil dan Efisien.
 3. Memberi perkhidmatan perakuan permohonan, rayuan pemilikan tanah, surat-surat sokongan, urusan perjumpaan dan temujanji YAB Menteri Besar Johor.
 4. Menentukan keberkesanan di dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan secara menyeluruh.
 5. Menentukan masyarakat yang progresif dan berdikari dapat diwujudkan hasil daripada perancangan dan pelaksanaan program pembangunan secara cekap dan berkesan.
 6. Menentukan bahawa setiap program pembangunan diterima oleh kumpulan sasar terutamanya di kawasan yang kurang maju samada di kawasan bandar atau luar bandar.

Function

Selaras dengan perubahan dan keperluan semasa dan bagi mencapai wawasan dan objektif Pejabat Menteri Besar Johor, sebanyak lima (5) Bahagian dan fungsi yang berbeza diketuai Setiausaha Sulit Kanan Kepada YAB Menteri Besar Johor ( Pegawai Tadbir Gred N52 ) telah ditubuhkan iaitu:-

 • Bahagian Pentadbiran & Kewangan
 • Bahagian Pembangunan
 • Bahagian Akhbar
 • Bahagian Politik
 • Bahagian Media dan Komunikasi.

pmbj_ketua_jabatan

Name:Mohd Ezzuddin Bin Sanusi
Designation:Ketua Setiausaha Sulit Menteri Besar Johor
Grade:N44 (memangku N52)
Date of Birth:07 Mac 1974

Education

Kelulusan:Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan – Universiti Sains Malaysia Tahun 1998

Designation Information

Date of First Appointment:n/a
Date of Validation:n/a
Previous Department:
 1. Majlis Bandaraya Johor Bahru
 2. Majlis Bandaraya Johor Bahru
 3. Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Johor
 4. Pejabat Tanah dan Galian Johor
 5. Majlis Perbandaran Pasir Gudang
 6. Pejabat Menteri Besar Johor
N/A
N/A

Click on the image for a clearer view.

X