Online Applications

Johor Housing System

Sistem Perumahan Johor dibangunkan oleh Pejabat SUKJ Bahagian Perumahan, ianya merupakan satu sistem untuk membolehkan rakyat Johor memohon rumah mampu milik Johor secara online.

Johor Housing System User Manual

eLATIHAN System

Sistem eLATIHAN dibangunkan untuk Seksyen Latihan, Bahagian Sumber Manusia, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor dan Seksyen Latihan, Bahagian Sains Teknologi & ICT Negeri Johor, ianya merupakan satu sistem untuk mencapai sasaran peserta kursus anjuran SUKJ.

User Manual eLATIHAN System

GeoJohor System

GeoJohor merupakan satu aplikasi Portal GunaTanah Negeri Johor. Ia mengandungi Pangkalan Data Spatial berasaskan Sistem Maklumat Geografi yang mengemblengkan sumber data dari pelbagai Jabatan / Agensi di Negeri Johor. Aplikasi ini merupakan sebagai Pusat Sehenti  – Pangkalan Data Spatial untuk rujukan semua pihak sama ada di sektor awam, swasta, akademik dam awam.

GeoJohor System

Johor e-Payment Portal

Open

Sistem Nikah, Cerai & Rujuk

Open

eJAWAB Aduan Awam

Open

Sistem Maklumat Pelajar Praktikal

Open

Sistem Saham Wakaf Johor

Open

Sistem Kawalan Vendor ICT

Open

Sistem Perlesenan Johor

Open

Sistem Pemantauan Kontraktor

Open
X