Circulars

No.Circulars
1.2017 Bil 2 Pelaksanaan Enakmen Lambang, Gelaran dan Anugerah (Mencegah Penggunaan Tidak Wajar) Johor 2017 serta Penggunaan Jata Kerajaan Negeri Johor
2.2017 Bil 1 Kemudahan Potongan Gaji Kepada Penjawat Awam Negeri dan Persekutuan, Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan yang beragama Islam dan bukan beragama Islam untuk Tabung Waqaf Rakyat Johor
3.2016 Bil 1 Protokol Bendera Johor dan Bendera Daerah-Daerah Johor
4.2015 Bil 1 Penyediaan Rancangan Johor Lima Tahun, 2016-2020: Prospek Ekonomi, Teras Strategik dan Kaedah Penyediaan Projek Pembangunan
5.2014 Bil 1 Dasar Perumahan Rakyat Johor
6.2013 Bil 3 Program Membudayakan Al-Quran
7.2013 Bil 2 Protokol Pengibaran Bendera
8.2011 Bil 1 Gelaran DiRaja Johor
9.2006 Bil 1 Arahan Pembayaran Zakat Pendapatan Melalui Skim Infaq (Pemotongan Gaji)
10.2005 Bil 1 Dasar Perjawatan Ketua Kampung Negeri Johor
11.2003 Bil 3 Tatacara Pengawalan Anggota Penguatkuasaan Pihak Berkuasa Tempatan
12.2003 Bil 2 Program Kecergasan J-Robik (Johorobik)
13.2003 Bil 1 Audit Dalam Pengurusan Aktiviti, Pelaksanaan dan Pemantauan
14.2002 Bil 4 Kehadiran Anggota-anggota Jawatankuasa Pembangunan Daerah Di Dalam Mesyuarat Pembangunan Daerah
15.2002 Bil 3 Mesyuarat Jawatankuasa Gerakan Bersepadu Penguatkuasaan
16.2002 Bil 2 Peningkatan Penggunaan E-Mel Bagi Tujuan Rasmi Kerajaan
17.1999 Bil 2 Gelaran Bagi Penerima Darjah Mahkota Johor Yang Amat Mulia
18.1999 Bil 1 Gelaran Rasmi Duli Yang Maha Mulia Baginda Tunku
19.1997 Bil 1 Bangunan Sultan Ibrahim Kawasan Larangan Merokok
20.1996 Bil 1 Penggunaan Perkhidmatan Pakar Perubatan Prebet Tanpa Mengikut Peraturan
21.1995 Bil 2 Perhimpunan Pagi
22.1994 Bil 1 Kemudahan Cuti Kerana Menunaikan Fardhu Haji Ke Mekah
23.1991 Bil 3 Pelaksanaan Kemudahan Perubatan
24.1989 Bil 1 Gelaran Rasmi Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Tuanku
Bantu kami perbaiki perkhidmatan kami dengan maklumbalas anda.
Kajian Kepuasan Pelawat Portal
close-image
X