Management Department

Department / Unit:Management Department
Address:Bahagian Pengurusan,
Aras 1,
Bangunan Dato’ Jaafar Muhammad, Kota Iskandar,
79503 Nusajaya
Head of Department:Tuan Haji Ramlee Bin A. Rahman
Phone No.:+607-266 6070 / +607-266 6071
Fax No.:+607-2908077 / +607-2909955

Vision

Ke arah pemantapan pengurusan kerajaan yang efektif dan efisyen untuk mencapai wawasan Negeri Johor

Mission

Mewujudkan tadbir urus yang cekap serta berkualiti melalui khidmat pengurusan , khidmat protokol , pengurusan bangunan dan aset serta pengurusan kewangan

Objectives

Menentukan segala urusan hal ehwal Pentadbiran, Protokol, Kewangan, Bangunan Dan Aset dan Belanjawan dilaksanakan dengan cekap dan baik emngikut penentuan dan arahan-arahan dari semasa ke semasa.

  1. Melahirkan pentadbiran yang cekap berkesan serta menyediakan perkhidmatan yang memenuhi kehendak dan keperluan rakyat.
  2. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan dasar-dasar kerajaan negeri dalam urusan pentadbiran , perkhidmatan , sosio ekonomi dan kebudayaan.
  3. Menimbalguna dan melaksanakan dasar-dasar kerajaan persekutuan yang berkaitan dengan dasar Pentadbiran kerajaan Negeri.
  4. Menjalin hubungan yang rapat dalam segala urusan di antara kerajaan negeri dengan kerajaan Persekutuan dan di antara kerajaan Negeri dengan kerajaan Negeri yang lain .
Bantu kami perbaiki perkhidmatan kami dengan maklumbalas anda.
Kajian Kepuasan Pelawat Portal
X