State EXCO Council

YAB Dato’ Mohamed Khaled Bin Nordin
Pengerusi Jawatankuasa Hasil Bumi, Pentadbiran, Kewangan Dan Perancangan Negeri Johor
 YB Tuan Haji Md. Jais bin Haji Sarday
Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan, Pembangunan Usahawan Dan Koperasi Negeri Johor.
 YB Puan Hajah Asiah bte Md. Ariff
Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat Negeri Johor.
 YB Datuk Tee Siew Kiong
Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Perdagangan Dan Kepenggunaan Negeri Johor
YB Datuk Ir. Haji Hasni Bin Haji Mohammad
Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah Negeri Johor
 YB Encik Vidyananthan A/L Ramanadhan
Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Dan Sumber Manusia Negeri Johor
YB Tuan Haji Abd. Mutalip Bin Abd. Rahim
Pengerusi Jawatankuasa Agama Negeri Johor
YB Datuk Haji Abd Latif Bin Haji Bandi
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor
YB Tuan Hj Ismail Bin Mohamed
Pengerusi Jawatankuasa Pertanian Dan Industri Asas Tani Negeri Johor
 YB Dato’ Zulkurnain Bin Hj Kamisan
Pengerusi Jawatankuasa Belia, Sukan, Kebudayaan Dan Warisan Negeri Johor
 YB Datuk Haji Ayub Bin Rahmat DPSM., AMN., PPN.
Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Johor
Bantu kami perbaiki perkhidmatan kami dengan maklumbalas anda.
Kajian Kepuasan Pelawat Portal
X