May 8, 2017

Kenyataan Media: Pelaksanaan Enakmen Lambang, Gelaran Dan Anugerah (Mencegah Penggunaan Tidak Wajar) Johor 2017

About Pentadbir Portal

Pentadbir Portal Rasmi Kerajaan Negeri Johor ditempatkan di Bahagian Sains Teknologi dan ICT, sebarang pertanyaan mengenai pentadbir boleh diajukan di portal@johor.gov.my

  •  
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+

    X