Penerangan Ringkas Mengenai Kursus Induksi

BIL PERKARA
1 Keperluan mengikuti kursus Induksi (PP 9 Tahun91, Para 67)
2 Objektif Kursus Induksi  (SPP 2 Tahun 1992)
3 Pembahagian Kumpulan Kursus Induksi (SPP 2 Tahun 1992)
4 Jangkamasa Kursus Induksi (SPP Bil; 3 tahun 1998)
5 Permohonan mengikuti KURSUS  INDUKSI  UMUM
(arahan bagi lantikan Perkhidmatan Awam Negeri Johor/Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor/ Badan Berkanun Negeri Johor sahaja)
6 Permohonan mengikuti KURSUS  INDUKSI  KHUSUS
(arahan bagi lantikan Perkhidmatan Awam Negeri Johor/Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor/ Badan Berkanun Negeri Johor sahaja)
7
Rangka Kurukulum Modul INDUKSI KHUSUS (panduan bagi Ketua Jabatan menyediakan Modul Kumpulan 3)
PENERANGAN LANJUT
 
BIL TAJUK KETERANGAN
1 Keperluan mengikuti kursus Induksi (PP 9 Tahun91, Para 67) Bagi semua lantikan baru pada atau selepas 1 Januari 1992, anggota dikehendaki mengikuti Kursus Induksi sebagai syarat pengesahan dalam perkhidmatan. 

 

2 Objektif Kursus Induksi  (SPP 2 Tahun 1992) 2.1.  Memberi pendedahan yang sama kepada semua anggota dalam  Perkhidmatan Awam mengenai sejarah negara, dasar utama  kerajaan, rancangan dan  program pembangunan negara;

2.2.  Memberi penjelasan tentang sistem pentadbiran. prosedur-prosedur utama, arahan-arahan dan pekeliling serta  panduan-panduan Kerajaan;

2.3.  Memberi kefahaman mengenai kaedah pengurusan serta keperluan-keperluan asas dan khusus bagi satu-satu perkhidmatan dan agensi.

2.4.  Memupuk nilai dan etika kerja cemerlang di kalangan semua anggota dalam Perkhidmatan Awam
 

3 Pembahagian Kumpulan Kursus Induksi (SPP 2 Tahun 1992) KUMPULAN 1

Anggota-Anggota Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan anggota-anggota Kumpulan Sokongan dalam Gred 5, 6 serta gred-gred lain yang setaraf dalam Kumpulan B.

KUMPULAN II

Anggota-anggota Kumpulan Sokongan dalam gred 7,8,9,10,11,12,14,15 dan 16 (yang setaraf dengan Kumpulan C dan D.

KUMPULAN III

Anggota-anggota Kumpulan sokongan dalam gred K@, K3, R3, K7, R10 dan R11 (yang setaraf dengan Kumpulan Mahir, Separuh Mahir, Tidak Mahir)
 

4 Jangkamasa Kursus Induksi (SPP Bil; 3 tahun 1998) KUMPULAN                             JANGKAMASA

                    Induksi Umum              Induksi Khusus

Kumpulan I     Tidak melebihi 15 hari        1 hingga 3 hari

Kumpulan II    Tidak melebihi 10 hari        1 hingga 3 hari

Kumpulan III    Tidak melebihi 7  hari         1 hingga 3 hari
 

5 Permohonan mengikuti KURSUS  INDUKSI  UMUM (arahan bagi lantikan Perkhidmatan Awam Negeri Johor/Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor/ Badan Berkanun Negeri Johor sahaja) 5.1.   Bagi mengikuti Kursus Induksi Umum Kumpulan 1, Ketua Jabatan    adalah dikehendaki  maklumat berikut kepada Pengarah,  Institut Tadbiran Awam Negara, Kampus Wilayah Selatan, Kluang, Johor dengan salinan  surat ke Ketua Penolong Setiausaha, Cawangan Perkhidmatan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor.
5.1. 1     Nama  Pegawai
5.1. 2     Jawatan/Gred
5.1. 3    Tarikh Lantik
5.1.4.     Kategori Lantikan (Baru/KPSL)
5.1.5.     Tarikh Lahir
5.1 6.     No, Kad Pengenalan
5.2.   Bagi mengikuti Kursus Induksi Umum Kumpulan 2 dan 3, Ketua Jabatan    adalah dikehendaki  maklumat seperti Para 5 di atas  kepada Ketua Penolong Setiausaha, Cawangan Perkhidmatan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor.
6 Permohonan mengikuti KURSUS  INDUKSI  KHUSUS (arahan bagi lantikan Perkhidmatan Awam Negeri Johor/Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor/ Badan Berkanun Negeri Johor sahaja)
6.1.   Bagi mengikuti Kursus Induksi Khusus  Kumpulan 1 dan 2, Ketua Jabatan    adalah dikehendaki  maklumat berikut kepada  Ketua Penolong Setiausaha, Cawangan Perkhidmatan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor.
6.1.1.      Nama  Pegawai
6.1.2.      Jawatan/Gred
6.1.3.     Tarikh Lantik
6.1.4.     Kategori Lantikan (Baru/KPSL)
6.1.5.     Tarikh Lahir
6.1.6.     No, Kad Pengenalan
6.2.   Bagi Kumpulan 3, Ketua Jabatan hendaklah menganjurkan sendiri kursus berkenaan ataupun anjuran bersama dengan Jabatan/Agensi Kerajaan yang lain jika tidak cukup jumlah calon. 

 

7 Rangka Kurukulum Modul INDUKSI KHUSUS (panduan bagi Ketua Jabatan menyediakan Modul Kumpulan 3)   Lampiran D (SPP Bil 2/1992) 

 

[ Kembali ]