OBJEKTIF SKIM PENCEN
 • Memberi pengiktirafan dan penghargaan terhadap perkhidmatan cemerlang seseorang anggota yang telah dicurahkan kepada Kerajaan dengan penuh taat setia, dedikasi dan amanah; 
 • Berbentuk suatu ikatan ke atas anggota-anggota agar mereka terus berkhidmat dengan Kerajaan; 
 • Memberi jaminan saraan hidup kepada anggota-anggota setelah mereka bersara dari perkhidmatan Kerajaan; 
 • Memberi saraan hidup kepada orang-orang tanggungan anggota-anggota yang telah meninggal dunia sama ada semasa di dalam perkhidmatan Kerajaan atau selepas mereka bersara; dan;
 • Mewujudkan suatu bentuk Skim Pampasan yang terbuka kepada anggota-anggota yang dikehendaki bersara atau meninggal dunia akibat mengalami kecederaan atau menghidap penyakit kerana terdedah kepada bahaya-bahaya tertentu ketika menjalankan tugas-tugas rasmi mereka.

 
LINK
Hal Ehwal Persaraan (JPA)
Borang-borang Pencen
Jenis Persaraan
Faedah Persaraan
 JENIS PERSARAAN
  Persaraan Paksa
 • Persaraan wajib umur 55 atau 56.
 • Persaraan atas sebab kesihatan
 • Persaraan atas sebab penghapusan jawatan
 • Persaraan atas sebab penyusunan semula organisasi
 • Persaraan atas sebab pekerjaan anggota telah ditamatkan demi kepentingan awam
 • Persaraan atas alasan memperolehi kewarganegaraan asing (berkuatkuasa bagi lantikan baru pada atau selepas 16.5.1986)
 • Persaraan atas sebab memberi maklumat palsu bagi maksud perlantikan anggota ke dalam perkhidmatan Kerajaan (berkuatkuasa bagi lantikan baru pada atau selepas 12.4.1991).
  Persaraan Di Atas Kehendak Kerjaan Atau Menteri Dengan Persetujuan Anggota
 • Persaraan atas sebab kepentingan negara.
 • Persaraan demi kepentingan Perkhidmatan Awam atau Perkhidmatan Pihak Berkuasa Berkanun/Pihak Berkuasa Tempatan.
  Persaraan Pilihan
 • Persaraan atas pilihan sendiri.
  Persaraan setelah Dilantik Untuk Berkhidmat Dalam Pertubuhan
 • Persaraanatas alasan telah dilantik oleh atau dengan kebenaran kerajaan untuk berkhidmat dengan pertubuhan.
(Maklumat lanjut)

 PENGIRAAN PENCEN (JPA)
Persaraan Wajib
Persaraan Pilihan

 

Berita & Pengumuman | Profail | Pekeliling | Peperiksaan  | SISPEN | Arkib Berita & Pengumuman