Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian

Bil Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online 2018
Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember
1. Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)
– Pendaftaran pengguna baru
– Aduan diterima
2. Sistem Nikah, Cerai & Rujuk (e-NCR)
– Pendaftaran pengguna baru 4110 3113 3169 3801 4298 4062 5061
– Permohonan kebenaran bernikah 5497 3916 3994 4543 4555 4312 5724
3. Sistem e-Latihan
– Pendaftaran pengguna baru  249 186 215 162 41 68 240
– Pendaftaran kursus  807 977 651 710 254 204 1082
– Kursus yang dijalankan  0 7 7 10 4 2 10
– Peserta kursus 0 86 82 116 40 24 119
4. Sistem Perumahan Johor (e-Rumah)
– Pendaftaran pengguna baru  6220 5417 7600 7301 8166 3858 5321
– Permohonan rumah mampu milik 7754  6228 9344 9031 9022 5127 7428
5. Johor e-Payment Portal
– Jumlah transaksi bayaran 9,327 8,995 6,404 4,933 11,530 1,674 1,378
– Jumlah kutipan (bundar) (RM) 2.39 juta 1.58 juta 1.47 juta 973k 8.82 juta 423k 351k
6. Sistem Persuratan Kerajaan Negeri Johor
– Jumlah surat masuk
– Jumlah surat keluar
7. Sistem Permohonan Keluar Negara Johor
– Jumlah Permohonan Keluar Negara Persendirian  160 223 230 125 86 31 135
– Jumlah Permohonan Keluar Negara Haji  0  0 0 0 1 0 77
– Jumlah Permohonan Keluar Negara Umrah  49 63 45 40 24 19 5
– Jumlah Permohonan Menghadiri Persidangan, Seminar dan Lawatan Rasmi ke Luar Negeri 14 2 15 20 8 1 24
Bil Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online 2017
Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember
1. Sistem Aduan Bersepadu Johor (e-JAWAB)
– Pendaftaran pengguna baru  47 47 30 33  29  31 29  25 29 43 34 26
– Aduan diterima 116  87  59  29 10 26 44 30 17 36 25 23
2. Sistem Nikah, Cerai & Rujuk (e-NCR)
– Pendaftaran pengguna baru  4212 3560  3351 3453 4045  2585 4634 3745 4171 3834 3307 3795
– Permohonan kebenaran bernikah  5170 3845 3373  3845  4543  2834  5453 4316 5256 5517 4429 5106
3. Sistem Maklumat Pelajar Praktikal
– Permohonan praktikal  15  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Sistem e-Latihan
– Pendaftaran pengguna baru  54 251 195 77  126  22 164 123 88 118 76 81
– Pendaftaran kursus 214 527  524  418  459  78  608 368 461 560 214 210
– Kursus yang dijalankan  0  5  7  5  7  0  3 7 6 12 1  0
– Peserta kursus  0  84  74  52  77  0  29  64 48 83 12 0
5. Sistem Perumahan Johor (e-Rumah)
– Pendaftaran pengguna baru  7952  6441  17786 4531 6488  2500  6632 8342 6823 6645 4680 4602
– Permohonan rumah mampu milik  4451 3446  14364  4913  4803  2651 7480 9578 7565 7892 5483 5370
6. Johor e-Payment Portal
– Jumlah transaksi bayaran  8,710  9,022  5,169 3,835 9,656 1,695  902  888  495 480  425  271
– Jumlah kutipan (bundar) (RM)  2.25 juta  1.757 juta 1.026 juta  794 ribu  3.533 juta  347 ribu  245 ribu 290 ribu 248 ribu 211 ribu 148 ribu 90 ribu
Bil Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online 2016
Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember
1. Sistem Aduan Bersepadu Johor (e-JAWAB)
– Pendaftaran pengguna baru 76 70 45 61 49 45 39 38
– Aduan diterima 62 65 56 83 71 51 117 59
2. Sistem Nikah, Cerai & Rujuk (e-NCR)
– Pendaftaran pengguna baru 7329 7329 6674 7629 5956 5213 5409 4602
– Permohonan kebenaran bernikah 3966 3473 4816 4793 4947 4817 4401 4367
3. Sistem Maklumat Pelajar Praktikal
– Permohonan praktikal 14 0 5 3 12 6 15  20
4. Sistem e-Latihan
– Pendaftaran pengguna baru 122 38 66 63 43 85 85 32
– Pendaftaran kursus 398 181 267 150 166 190 44  0
– Kursus yang dijalankan 6  0 5 0 1 1 0  0
– Peserta kursus 93  0 70 0 19  13 0  0
5. Sistem Perumahan Johor (e-Rumah)
– Pendaftaran pengguna baru 5911 12890 12274 17615 7627 7226  6299  7506
– Permohonan rumah mampu milik 2358 5283 4275 6410 4047 3269 3195  4216
6. Johor e-Payment Portal
– Jumlah transaksi bayaran 9846 1608 777 995 646  556 511 179
– Jumlah kutipan (bundar) (RM) 3.369 juta 316 ribu 158 ribu 262 ribu 126 ribu  176 ribu 219 ribu 65 ribu
X