September 12, 2017

Pengibaran Bendera Malaysia separuh tiang bagi menghormati kemangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah

About Pentadbir Portal

Pentadbir Portal Rasmi Kerajaan Negeri Johor ditempatkan di Bahagian Sains Teknologi dan ICT, sebarang pertanyaan mengenai pentadbir boleh diajukan di portal@johor.gov.my

  •  
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+

X