April 5, 2017

Agensi Kerajaan: Pemakaian Logo Muafakat Johor pada Baju Korporat

Dimaklumkan bahawa Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) Johor pada mesyuaratnya bertarikh 4 Januari 2017 di bawah R/M Bil. Perkara-Perkara Lain telah mencadangkan pemakaian Logo Muafakat Johor diperluaskan kepada baju korporat jabatan dan agensi kerajaan termasuk Syarikat Berkaitan Kerajaan.

Bagi tujuan penyeragaman, bersama-sama ini dilampirkan contoh rekabentuk yang sesuai termasuk kedudukan logo dan jata pada baju korporat tersebut.

About Pentadbir Portal

Pentadbir Portal Rasmi Kerajaan Negeri Johor ditempatkan di Bahagian Sains Teknologi dan ICT, sebarang pertanyaan mengenai pentadbir boleh diajukan di portal@johor.gov.my

  •  
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+

    X