April 5, 2017

Pindaan Hari Kelepasan Am Negeri Johor – Awal Muharram

Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) Johor pada mesyuaratnya bertarikh 1 Mac 2017 di bawah R/M Bil. 454/2017 telah dimaklumkan dan BERSETUJU Hari Kelepasan Am Tahun 2017 Negeri Johor bagi Awal Muharram (Maal Hijrah) 1439H adalah pada 22 September 2017 (Jumaat).

Oleh yang demikian, tarikh Awal Muharram 21 September 2017 (Khamis) adalah terbatal.

Rujukan: Surat EdaranHari Kelepasan Am Negeri Johor 2017

About Pentadbir Portal

Pentadbir Portal Rasmi Kerajaan Negeri Johor ditempatkan di Bahagian Sains Teknologi dan ICT, sebarang pertanyaan mengenai pentadbir boleh diajukan di portal@johor.gov.my

  •  
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+

    X