Februari 11, 2016

Nama Baru Nusajaya

Adalah dengan hormatnya merujuk kepada keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor pada 09.09.2015 dan surat Pentadbiran ini bilangan SUKJ.100-2/5/2 (13) bertarikh 7 Januari 2016 mengenai perkara di atas.

Sukacita dimaklumkan bahawa nama Nusajaya hendaklah ditukar kepada nama lskandar Puteri berkuatkuasa serta merta.

Sekian dimaklumkan, terima kasih.

[button type=”anchor” target=”_self” link=”/inc/uploads/2016/02/Surat_Edaran_SUKJ_100-w_5_2_20.pdf” color=”red” size=”default” icon=”moon-download”]Rujukan: Surat Edaran bil SUKJ.100-2/5/2 (20)[/button]

 

About Pentadbir Portal

Pentadbir Portal Rasmi Kerajaan Negeri Johor ditempatkan di Bahagian Sains Teknologi dan ICT, sebarang pertanyaan mengenai pentadbir boleh diajukan di portal@johor.gov.my

  •  
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+

    X